Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10839
Title: Cerrahi girişim sürecinde çocuk hastaya yaklaşım
Other Titles: Approach to pediatric patients during surgical interventions
Authors: Ünver, Seher
Yıldırım, Meltem
Keywords: Cerrah
Çocuk
Perioperatif bakım
Surgery
Pediatric
Perioperative care
Issue Date: 13-Sep-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ünver, S. ve Yıldırım, M. (2013). "Cerrahi girişim sürecinde çocuk hastaya yaklaşım". Güncel Pediatri, 11(3), 128-133.
Abstract: Çocuklarda cerrahi süreç, kendileri ve aileleri için genelde hoş olmayan ve zor deneyimleri içermektedir. Bu süreçteki çocuk, anksiyete ve stresi oldukça yoğun yaşar. Diğer taraftan çocuk hastalar, ameliyat sürecine doğrudan etki eden oldukça karmaşık konuma sahiptir. Çünkü çocuk hastanın bakımı sadece rutin cerrahi bakım prosedürünü ve ameliyathanedeki hasta bakımını içermez. Bunların yanı sıra, çocuk hava yolunu, anatomi ve fizyolojisini, çocuk gelişimini bilmeyi, çocuk ile ailenin bakımını üstlenebilmeyi gerektirir. Bu derleme, cerrahide çocuk hastalara ilişkin göz önünde bulundurulması gereken farklılıkları ve ameliyat süresince dikkate alınması gereken bakımları sunmak amacıyla hazırlanmıştır.
A child’s surgical period usually contains unpleasant and difficult experiences, for the child and the parents. The child in this period experiences greater anxiety and distress. On the other hand, pediatric patients have complex states that directly effects their perioperative care during. Because their perioperative care includes not only the knowledge of general surgical procedure and care of a patient in the operating room. It also includes the specific understanding of a child’s airway, anatomy and physiology, the understanding of child development and care of the child and family. This review is prepared to present these differences of the pediatric surgical patients and the care during their perioperative period.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904063
http://hdl.handle.net/11452/10839
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2013 Cilt 11 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_3_6.PDF78.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons