Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10838
Başlık: Adolesan dönem besin seçimlerini hangi faktörler etkiliyor?
Diğer Başlıklar: Which factors affect adolescent food preferences?
Yazarlar: Kabaran, Seray
Mercanlıgil, Seyit M.
Anahtar kelimeler: Adolesan dönem
Besin seçimleri
Beslenme
Adolescent
Food preferences
Nutrition
Yayın Tarihi: 21-May-2013
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kabaran, S. ve Mercanlıgil, S. M. (2013). "Adolesan dönem besin seçimlerini hangi faktörler etkiliyor?". Güncel Pediatri, 11(3), 121-127.
Özet: Besin seçimlerini etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Açlık, besinleri yemeye karşı duyulan istek, besinlerin lezzeti, besinlerin fiyatı ve uygun zaman besin seçimlerini etkileyen temel faktörler arasında yer almaktadır. Bunların yanında genel beslenme alışkanlıkları, aile, arkadaş çevresi, reklamlar ve besinlerin bulunabilirliği de besin seçimlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Ayrıca, besinlerle ilgili geçmişten itibaren yaşanan deneyimler bazı besinlerin tercih edilmesi, bazı besinlerin ise tüketiminin reddedilmesi ile ilişkilendirilmektedir. Yaşın artışı ile sosyal ortamlarda bulunma sıklığının artması sonucu adolesanların besin seçimlerinde değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Günümüzde adolesanların ‘’fast food’’ tarzı beslenme alışkanlıkları; arkadaşları ile dışarda zaman geçirmeleri; ayrıca besin endüstrisinin gelişimi ile hazır besinlerin, bisküvi, çikolata, cips ve kraker gibi atıştırmalıklıkların çeşidi ve tüketiminin artması ise sağlıksız beslenme alışkanlıklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak, bu derlemede adolesanların besin seçimlerini etkileyen çevresel ve bireysel faktörler değerlendirilmiştir.
Hunger, extreme desire to eat a certain food, taste, price, and convenience are among the main There are various factors that affect food preferences. Hunger, extreme desire to eat a certain food, taste, price, and convenience are among the main factors affecting food preferences. Additionally, general nutritional habits, family, friends, commercials, and availability of the food are also important for food preferences. Also, past experiences with foods are related to preferring or rejecting some foods. Socializing more with increasing age causes change in the food preferences of adolescents. Unhealthy nutrition habits form as a result of the adolescents consuming fast foods, spending time with their friends outside the house, and consuming more ready-made foods. Current developments in the food industry result in an increase in variety and consumption of snacks such as cookies, chocolate, chips, and crackers in adolescents. Considering all these, in this rewiev article, environmental and personal factors affecting food preferences have been investigated.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904043
http://hdl.handle.net/11452/10838
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2013 Cilt 11 Sayı 3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
11_3_5.PDF103.15 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons