Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10819
Title: Yenidoğanda alkol intoksikasyonu: Bir olgu sunumu
Other Titles: Alcohol intoxication in newborn: A case report
Authors: Özdemir, Özmert M. A.
Küçüktaşçı, Kazım
Şahin, Özlem
Akpınar, Alper
Ergin, Hacer
Keywords: Yenidoğan
Alkol intoksikasyonu
Neonate
Alcohol intoxication
Issue Date: 12-Dec-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemir, Ö. M. A. vd. (2013). "Yenidoğanda alkol intoksikasyonu: Bir olgu sunumu". Güncel Pediatri, 11(1), 39-41.
Abstract: Alkol intoksikasyonu yenidoğan döneminde oldukça nadirdir. Klinikte letarji, tremor, hafif ateş, hipoglisemi, hipotoni, solunum depresyonu ve koma bulguları görülmektedir. İntoksikasyon genellikle ailenin ihmali veya kazayla bebeğe alkol verilmesi şeklinde gelişmektedir. Tedavide temel prensip alkolün vücuttan eliminasyonu gerçekleşene kadar bebeğin klinik stabilizasyonunun sağlanması ve destek tedavisidir. Annesi tarafından yanlışlıkla %70 etil alkol, gaz damlası sanılarak bebeğinin ağzına damlatılırken, açılan ilaç kapağından bolca alkol döküldükten sonra hastanemiz acil sevisine 25 günlük bir kız olgu getirildi. Fizik muayenesi normal, serum etil alkol düzeyi 12,3 mg/dl (0,12 promil) saptandı. Klinik stabilizasyonu sağlanan ve sadece destek tedavisi uygulanan olgu dört gün sonra şifa ile taburcu edildi. Bu olgu sunumu ile yenidoğanlarda ilaç uygulaması konusunda ailelerin ve/veya bakıcıların iyi eğitilmesi gerektiği vurgulanmak istendi.
Alcohol intoxication is extremely rare in the neonatal period. Clinical presentation may be occurred by lethargy, tremor, mild fever, hypoglycemia, hypotonia, respiratory depression and coma. Intoxication usually appears as giving the baby alcohol with neglect of family or accident. The basic principle of therapy is support therapy and provision of clinical stabilization of the baby the elimination of alcohol from the body until it does. When the drops of 70% ethyl alcohol that her mother thought the gas drops unintentional was dripped to baby’s mouth, lid of drug cover was opened and poured abundantly. Afterward, a 25 days old female case was presented to our hospital emergency service. Her physical examination was normal, serum ethyl alcohol level was 3.12 mg/dl (0.12 per mil). This case, that was provided clinical stabilization and applied only supportive therapy, was discharged four days later. In this report, we wanted to emphasize that family and/or caregivers should be well-trained drug administration in neonates.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904423
http://hdl.handle.net/11452/10819
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2013 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_7.PDF62.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons