Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10813
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTopaloğlu, Naci-
dc.contributor.authorYıldırım, Şule-
dc.contributor.authorTekin, Mustafa-
dc.contributor.authorUludağ, Ayşegül-
dc.contributor.authorÖzgen, Kenan-
dc.date.accessioned2020-05-22T18:25:37Z-
dc.date.available2020-05-22T18:25:37Z-
dc.date.issued2013-03-12-
dc.identifier.citationTopaloğlu, N. vd. (2013). "Türkiye’nin batısında solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda alternatif tedavi uygulamaları". Güncel Pediatri, 11(1), 23-26.tr_TR
dc.identifier.issn1304-9054-
dc.identifier.issn1308-6308-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904399-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10813-
dc.description.abstractGiriş: Toplumlar arası farklılıklar ve uygulamalar ne olursa olsun her geçen gün alternatif tedavilere eğilimin arttığı bilinmektedir. Bu çalışmada bölgemizde solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle çocuklara uygulanan alternatif tedavilerin ve ailelerin bu tedaviler hakkındaki düşüncelerinin saptanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Ekim 2011-Şubat 2012 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Genel Polikliniğine; ateş, öksürük, boğaz ağrısı, hırıltı gibi şikâyetlerle başvurup üst veya alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı alan 214 çocuk ve ebeveyni alındı. Bulgular: Ebeveynlerin %93,7’si değişen sıklıklarda ilaç dışı uygulamalardan faydalanmakta idi. Ailelerin alternatif uygulamaları %62,7 ilaç tedavisinden önce, %28,7 ilaçlarla birlikte, %6,7 ilaçlarla cevap alınamazsa, %1,9 hiç kullanmadıkları görüldü. En sık yapılan uygulamaların öksürüğü azaltmak için sade bal verilmesi (%30,6) ve ateşi düşürmek için ılık duş uygulaması (%48,1) olduğu belirlendi. Ailelerin bu uygulamalarla ilgili bilgi kaynakları %69,4 oranında akrabalar ve aile bireyleri idi. Alternatif tedavi uygulamaları ile ilgili bilgi alınmak istenen kaynak olarak ise %84,5 ile doktor ve hemşire gibi sağlık çalışanları gösterildi. Eğitim durumu ile ilaç dışı uygulama sıklığı arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptandı. Ancak bilgi edinilmek istenen kaynak eğitim durumuna göre değişiklik göstermiyordu. Sonuç: Çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimlerinin ve hemşirelerinin alternatif tedaviler hakkında bilgi edinip ailelere doğru yaklaşımlar hakkında yardımcı olmaları gerektiğini düşünüyoruz.tr_TR
dc.description.abstractIntroduction: It is known that the trend toward alternative treatments is increasing each day regardless of the differences between communities. We aimed to detect alternative treatments in our region and to determine the thoughts of families about these treatments. Materials and Methods: A total of 214 patients presenting to General Pediatrics Outpatient Clinics of Çanakkale Onsekiz Mart University Teaching and Research Hospital between October 2012 and February 2012 with fever, coughs, sore throat, wheezing and diagnosed as upper or lower respiratory tract infection and their parents are included in the study. Results: A total of 93.7% of parents were using non-drug applications with varying frequencies. Alternative practices are being used prior to drug treatment (62.7%), with drugs (28.7%), when there is no response to drugs (6.7%) or never (1.9%). Most common used applications to reduce cough was to give pure honey (30.6%) and the most common application to lower the fever was to use warm shower (48.1%). Most common source of information for these applications was relatives and family members. It was shown that the most requested resources to get information were doctors, nurses and other health care professionals with 84.5%. There was statistically significant correlation between educational status and frequency of usage of non-drug applications. However, requested source of information did not change according to the educational status. Conclusions: As a result we thought that doctors and nurses dealing with child health and disease should obtain information about alternative treatments and help the parents about logical managements.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAlternatif tedavitr_TR
dc.subjectSolunum yolu enfeksiyonutr_TR
dc.subjectÇocuktr_TR
dc.subjectAlternative treatmenten_US
dc.subjectRespiratory tract infectionen_US
dc.subjectChilden_US
dc.titleTürkiye’nin batısında solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda alternatif tedavi uygulamalarıtr_TR
dc.title.alternativeAlternative treatment applications in children with respiratory tract ınfections in the west of Turkeyen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage23tr_TR
dc.identifier.endpage26tr_TR
dc.identifier.volume11tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalGüncel Pediatri / The Journal of Current Pediatricstr_TR
Appears in Collections:2013 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_4.PDF60.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons