Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/1079
Başlık: Yolcu koltuğu ayağının sonlu elemanlar yöntemi ile optimizasyonu
Diğer Başlıklar: Optimization of passanger seat leg's via finite element method
Yazarlar: Özgül, Hande Güler
Aydıner, Şeyda Saatçı
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Emniyet kemer çekme
Mekanik özellikler
Yolcu koltuğu
Sonlu elemanlar analizi
Regülasyon
Von-misses
Stress
Safety belt pull
Mechanical properties
Passenger seat
Finite element analysis
Regulation
Yayın Tarihi: 27-Haz-2018
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aydıner, Ş. S. (2018). Yolcu koltuğu ayağının sonlu elemanlar yöntemi ile optimizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Ürün maliyetlerin yüksek olması nedeniyle rekabet etmede zorluklarla karşılaşılması, endüstriyel işletmeleri kısa sürede, düşük maliyetli yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler üretmeye yönlendirmiş ve bu amaca ulaşabilmek için optimizasyon yöntemleri geliştirilmiştir. Koltuk bağlantı elemanı olan ayakların, farklı tasarımlar kullanılarak emniyet kemer çekme regülasyonuna uygunluğu incelenmiştir. Dört farklı ayak modeli incelenmiştir. Farklı yaka modeline göre ECE R 14 emniyet kemer çekme testi uygunluğu sonlu elemanlar analizi ile fiziksel test öncesi analiz edilmiştir. Bu çalışmada, otobüs yolcu koltuğu ayağına topoloji optimizasyonu homojenleştirme metodu uygulanarak optimizasyon çalışması yapılmış, komple koltuk ağırlığı 33kg'dan 32 kg'a düşürülerek, toplam koltuk ağırlığından %3 azaltma sağlanmıştır. Sonlu elemanlar analizinde uygun bulunan tasarım, fiziksel teste tabi tutulmalıdır.
The facing of the difficulties due to high product costs at competition forced industrial institutions to produce low-priced, high quality and reliable products in a short time and various methods are developed as a solution. The condition of the legs with using different designs, which are also seat connection elements, are examined under the regulation loads. The legs that are with different designs are analysed according to ECE R14 safety belt tensile test with end-member analysis before physical testing In this study, optimization of the topology homogenisation method was made to the leg of the passenger seat of the bus, and total seat weigth was decreased from 33kg to 32kg, 3% reduction in the total seat weight was achieved. .The design that is suitable in the FEA analysis, should be subjected to physical testing.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1079
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
521514.pdf3.02 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons