Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10791
Başlık: Yenidoğanın immün sistemi
Diğer Başlıklar: Immune system of newborn
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk İmmünoloji Bilim Dalı.
Tuncer, Esra
Kılıç, Şebnem
Anahtar kelimeler: Yenidoğan
İmmün sistemi
B ve T lenfositler
T hücreleri
Immune system
Newborn
B and T lymphocytes
T cells
Yayın Tarihi: 2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Tuncer, E. ve Kılıç, Ş. (2006). "Yenidoğanın immün sistemi". Güncel Pediatri, 4(3), 92-95.
Özet: Bağışıklık sisteminin hücreleri, kemik iliğinin kök hücre adı verilen farklı yönde gelişme yeteneği olan primitif hücrelerinden köken alır. Bu grupta; B ve T lenfositler, doğal öldürücü hücreler Natural Killer, myeloid hücre yönünde farklılaşma gösteren monosit ve polimorf nüveli lökositler yer alır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/910039
http://hdl.handle.net/11452/10791
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2006 Cilt 4 Sayı 3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
4_3_7.PDF59 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons