Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10791
Title: Yenidoğanın immün sistemi
Other Titles: Immune system of newborn
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk İmmünoloji Bilim Dalı.
Tuncer, Esra
Kılıç, Şebnem
Keywords: Yenidoğan
İmmün sistemi
B ve T lenfositler
T hücreleri
Immune system
Newborn
B and T lymphocytes
T cells
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tuncer, E. ve Kılıç, Ş. (2006). "Yenidoğanın immün sistemi". Güncel Pediatri, 4(3), 92-95.
Abstract: Bağışıklık sisteminin hücreleri, kemik iliğinin kök hücre adı verilen farklı yönde gelişme yeteneği olan primitif hücrelerinden köken alır. Bu grupta; B ve T lenfositler, doğal öldürücü hücreler Natural Killer, myeloid hücre yönünde farklılaşma gösteren monosit ve polimorf nüveli lökositler yer alır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/910039
http://hdl.handle.net/11452/10791
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2006 Cilt 4 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_3_7.PDF59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons