Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10789
Title: Çocuklarda akut bilinç değişikliğine yaklaşım
Other Titles: Approach to acute consciousness change in children
Authors: Paksu, M. Şükrü
Taşdemir, Haydar Ali
Keywords: Bilinç
Akut
Uyanıklık
Farkında olma
Consciousness
Acute
Vigilance
Awareness
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Paksu, M. Ş. ve Taşdemir, H. A. (2006). "Çocuklarda akut bilinç değişikliğine yaklaşım". Güncel Pediatri, 4(3), 80-87.
Abstract: Bilinç; kişinin kendinin ve çevrenin farkında olması durumudur. Bilincin içeriği; dikkat, duyu, algılama, hafıza, yönetme ve yönelim olarak sıralanabilir. iki komponenti vardır. Birisi uyanıklık, diğeri farkında olmadır. Uyanıklık ile farkında olma arasındaki ilişki hiyerarşiktir. Farkında olma ancak uyanıklık ile mümkün iken farkında olma kaybolsa bile uyanık olunabilir 1 . Farkında olmanın etkilendiği durumlarda dikkat eksikliği, demans, konfüzyon ve deliryum görülür 2 . Konfüzyonda; dikkat bozulmuştur ancak mental testlerin yapılabilmesi için yeterli uyanıklık sağlanabilir. Deliryumda ise nöronal eksitabilte artmıştır ve konfüzyon tablosuna huzursuzluk, saldırganlık, halisünasyonlar ve otonom disfonksiyon aşırı terleme, taşikardi, hipotansiyon eklenir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909971
http://hdl.handle.net/11452/10789
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2006 Cilt 4 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_3_5.PDF129.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons