Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10787
Başlık: Çocukluk çağında hemanjiomlar ve klinik özellikleri
Diğer Başlıklar: Hemangiomas in childhood and their clinical features
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı.
Sevinir, Betül
Anahtar kelimeler: Hemanjiomlar
Çocukluk çağı
Koryon villus
Hemangiomas
Childhood
Yayın Tarihi: 2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sevinir, B. (2006). "Çocukluk çağında hemanjiomlar ve klinik özellikleri". Güncel Pediatri, 4(3), 63-68.
Özet: Hemanjiomlar çocukluk çağında en sık görülen benign tümörlerdir. Vasküler endotel hücrelerinin çoğalması ile ortaya çıkarlar. Çocuk hekimleri, dermatologlar, pratisyen hekimler, çocuk cerrahları, plastik ve rekonstrüktif cerrahlar, oftalmologlar hemanjiomlu çocuklarla sık sık karşılaşmaktadır. Sık görülmelerine karşılık günlük pratikte farklı lezyonlar bu isimle anılmakta ve tanı karmaşası sürmektedir. Bazı riskli gruplarda doğru klinik yaklaşım için hemanjiomların temel özellikleri ele alınmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10787
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2006 Cilt 4 Sayı 3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
4_3_2_.pdf77.45 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons