Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10783
Title: Çocukluk çağında astım
Other Titles: Asthma in childhood
Authors: Karaman, Özkan
Babayiğit, Arzu
Ölmez, Duygu
Keywords: Astım
Çocukluk çağı
Kronik hastalık
ISAAC
Asthma
Childhood
Cronic diseases
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaman, Ö. vd. (2006). "Çocukluk çağında astım". Güncel Pediatri, 4(3), 56-62.
Abstract: Astım; değişik uyaranlara karşı artmış havayolu duyarlılığı ve geri dönüşümlü havayolu obstrüksiyonu ile karakterize kronik inşamatuvar bir hastalıktır. Çocukluk çağı kronik hastalıklarının en sık görülenidir. Yıllar geçtikçe; prevalansı, morbiditesi, mortalitesi artan bir hastalık haline gelmiştir. Çocuklarda en sık rastlanan kronik hastalık olan astımın prevalansı, ülkelere, kullanılan yöntemlere, ırka, coğrafi bölgelere ve çevresel etkenlere göre değişmektedir. Gelişmiş toplumlarda ISAAC (International study of asthma and allergies in childhood) yöntemi ile astım prevalansı %4-23 arasında bulunmuştur. Ülkemizde ISAAC yöntemi ile yapılan çocukluk çağı prevalans çalışmalarında ise, kümülatif astım prevalansı %13.7-15.3 arasında değişmektedir. İzmir ilinde 6-13 yaş arası çocuklarda yapılan bir çalışmada, astım kümülatif prevalansı %4.9 olarak bulunmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909978
http://hdl.handle.net/11452/10783
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2006 Cilt 4 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_3_1.PDF115.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons