Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10778
Title: Çocuklarda suçiçeği enfeksiyonu ve bağışıklama
Other Titles: Chickenpox infection and immunization in children
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Nefroloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Anabilim Dalı.
Durmaz, Oğuzhan
Helvacı, Safiye
Keywords: Suçiçeği
Bağışıklama
Variella Zoster Virüsu
VZV
Chickenpox
Herpes zoster
Immunisation
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Durmaz, O. ve Helvacı, S. (2005). "Çocuklarda suçiçeği enfeksiyonu ve bağışıklama". Güncel Pediatri, 3(4), 122-130.
Abstract: Variella Zoster Virüsu (VZV), suçiçeği (Suçiçeği ya da Chickenpox) ve zona (Herpes zoster ya da Shingles) denen hastalığın etkenidir. Suçiçeği sıklıkla çocuklarda ateş ve jeneralize veziküler döküntü ile karakterize, hafif seyirli, çok bulaşıcı bir hastalıktır. VZV primer enfeksiyondan sonra arka sinir köklerine yerleşir. Zona dorsal ganglionlara yerleşen virusun reaktivasyonu sonucu gelişen sıklıkla yaşamın ilerleyen dönemlerinde, latent kaldı- ğı ganglionun inervasyonunu aldığı dermatom bölgesinde veziküler lezyonlarla ortaya çıkar. Herpes zoster eski Yunanca' dan "ürpermek, sinsice ilerlemek" anlamı taşıyan "herpes" ve yine eski Yunanca ve Latince kökenli "kuşak, kemer "anlamında ki "zoster" den gelmektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911431
http://hdl.handle.net/11452/10778
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2005 Cilt 3 Sayı 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_4_7.PDF115.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons