Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10775
Başlık: Çocukluk çağı astımı tanısında egzersiz provokasyon testleri
Diğer Başlıklar: Exercise provocation tests in the diagnosis of childhood asthma
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Allerji Bilim Dalı.
Sapan, Nihat
Canıtez, Yakup
Anahtar kelimeler: Astım
Egzersiz
Bronşial astım
Çocukluk çağı astımı
Childhood asthma
Asthma
Exercise
Yayın Tarihi: 2005
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sapan, N. ve Canıtez, Y. (2005). "Çocukluk çağı astımı tanısında egzersiz provokasyon testleri". Güncel Pediatri, 3(4), 112-114.
Özet: Çocukluk çağında bronşial astım tanısı, daha çok klinik bir tanı olup tekrarlayan öksürük, hışıltı (wheezing), nefes darlığı, gö- ğüste sıkışma hissi gibi bulgularla konur. Olguların bir kısmında ise sadece uzun süren yada tekrarlayan öksürük vardır. Ailede alerjik hastalık ve astım öyküsü ve çocukta alerjik hastalık öyküsü bulunmasının yanında bulguların uygulanan tedavi ile düzelmesi tanıda yardımcıdır. Klinik bulgular olgularda sadece atak sırasında var olup, atak dışında tamamen normal fizik muayene bulguları elde edilir. Laboratuar bulguları solunum fonksiyon testleri dışında astıma spesifik bulgular olmayıp, genellikle çocukluk çağı astımının önemli bir bölümünün alerjik olması nedeniyle total IgE, spesifik IgE, eozinofil sayısı, allerji deri testleri tanı da destekleyicidir. Akciğer radyolojisi yine spesifik olmayıp, atak sırasında havalanmada artış, küçük çocuklarda sekresyonla tıkanmış bronşlar nedeniyle değişik büyüklükte atelektazik alanlar görülebilir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911433
http://hdl.handle.net/11452/10775
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2005 Cilt 3 Sayı 4

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
3_4_4.PDF55.59 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons