Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10774
Title: Tekrarlayan aftöz stomatit
Other Titles: Recurrent aphthous stomatitis
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Kılıç, Sara Şebnem
Demirbaş, Tuna
Keywords: Ülser
Tekrarlayan aftöz stomatit
TAS
Minör aftöz
Majör aftöz
Herpetiform afröz
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sağlam, H. (2005). "Tekrarlayan aftöz stomatit". Güncel Pediatri, 3(4), 107-111.
Abstract: Tekrarlayan aftöz stomatit (TAS) periyodik olarak oral kavitede ortaya çıkan ve kendiliğinden iyileşen tek veya çok sayıda ülserlerdir. Bu yüzeyel ve yuvarlak ülserler esas olarak keratinsiz mukozayı içeren enşamasyon şeklinde tanımlanabilir. TAS % 2-66 görülme sıklığı ile en çok karşılaşılan ağız mukozası hastalığıdır. İspanya'da görülme sıklığı % 2.24 'dür, bu oran Crivelli'nin düşük sosyoekonomik grupta % 2 olarak bildirdiği görülme sıklığına benzerdir. Kuzey Amerika'da çocuklardaki görülme sıklığı ise %1.1'dir. TAS'in etyolojisi bilinmemektedir, ancak kalıtsal özellikleri vardır ve ağız mukozasına karşı immün yanıttaki değişkenlikle ilişkili olduğu düşünülmektedir. TAS; Behçet hastalığı, sistemik lupus eritematozis, çölyak hastalığı ve Crohn hastalığı gibi tekrarlayan ağız içi ülser görülen hastalıklardan ayırt edilmelidir. Klinik olarak TAS aşırı derecede ağrılı etrafında kırmızı bir hale olan yüzeyel ülserler olarak karşımıza çıkar. Selim aftlar küçük (çapı 1 cm'den küçük) ve yüzeyel olurlar. Bu hastalarda eşlik eden başka bir patoloji genellikle yoktur. Üveit, genital ülser, konjunktivit, artrit, ateş veya adenopati ile birlikte görülen aftöz ülserlerde altta yatan daha ciddi hastalıklar araştırılmalıdır. Minör, majör ve herpetiform olmak üzere 3 klinik alt çeşidi vardır. Minor aftöz ülserler en sık karşılaşılan alt gruptur ve TAS'lerin % 80-90'ını oluşturur. Ayırıcı tanıda oral herpes simpleks ilk sıradadır. Bu yazıda klinikte sıklıkla karşılaşılan tekrarlayan aftöz stomatitin etiyolojisi, klinik bulguları, topikal ve sistemik tedavileri gözden geçirilmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911440
http://hdl.handle.net/11452/10774
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2005 Cilt 3 Sayı 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_4_3.PDF138.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons