Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10771
Title: Epileptik olmayan paroksismal bozukluklar
Other Titles: Non-epileptic paroxysmal disorders
Authors: Ertuğrul, Sabahattin
Aydın, Mustafa
Keywords: Paroksismal bozukluklar
Epilepsi
Miyoklonus
Senkop
Paroxysmal disorders
Epilepsy
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ertuğrul, S. ve Aydın, M. (2005). "Epileptik olmayan paroksismal bozukluklar". Güncel Pediatri, 3(3), 90-94.
Abstract: Epileptik konvülsiyonlarla sıklıkla karışır. Pediatrik acil servislerine yaklaşık olarak %1 oranında gelir. Senkop 10-12 yaşından önce sık değildir, ergen dönemde kızlarda oldukça sık görülür. Senkopta geçici serebral hipoperfüzyon, bilinç ve postural tonusun kaybı ve bunu takip eden spontan iyileşme vardır. Serebral kan akımında 8-10 saniye süren kesinti bilinç kaybına neden olur. Aynı zamanda yüksek merkezlerde iskeminin artması beyin sapında retiküler formasyonda inhibitör etkileri açığa çıkarır. Retiküler formasyonda nöronal deşarjlar olduğunda senkoplu hastaların yaklaşık %50’sinde yüz, gövde ve ekstremitelerde kısa tonik kasılmalar oluşur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911539
http://hdl.handle.net/11452/10771
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2005 Cilt 3 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_3_8.PDF68.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons