Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10770
Başlık: Çocukluk çağında Kala-azar
Diğer Başlıklar: Kala-azar in the childhood
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Günay, Ünsal
Baytan, Birol
Güneş, Adalet Meral
Anahtar kelimeler: Visseral leishmaniasis
VL
Kala-azar
Visseral form
Kutanöz form
Mukokutanöz form
Yayın Tarihi: 2005
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Günay, Ü. vd. (2005). "Çocukluk çağında Kala-azar". Güncel Pediatri, 3(3), 86-89.
Özet: Visseral leishmaniasis (VL) retikuloendotelial sistemi tutan yaygın bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık dünyanın pek çok bölgesinde endemiktir. Uygun tedavi edilmediğinde, ilerleyici hastalık ölüme neden olur. Olguların %80’i beş yaş altındadır. Kuluçka döneminin uzun olması ve başlangıç bulgularının özgül olmaması nedeniyle çocuklarda tanı koymak güçtür ve çoğunlukla gecikir. Zoonotik bir enfeksiyon olan Kala-azar'ın ana rezervuarı köpek (tilki, çakal) ve kemiricilerdir. Etkenin insana geçişinde vektör enfekte dişi tatarcık sinekleridir (phlebotomus, yakarca). İnsanlarda Leishmania’ya bağlı üç ayrı klinik tip gelişebilmektedir; Visseral form (L.donovani, L.infantum, L.chagasi), Kutanöz form (L.tropica, L.donovani), Mukokutanöz form. İnfeksiyon etkeni ilk defa 1900 yılında Leishman tarafından bir hastanın dalağından ponksiyon yapılarak gösterilmiştir. Hastalığın bulguları 1903 yılında Donovan tanımlamış ve aynı yıl Ros, etkeni Leismania donovani olarak adlandırmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911537
http://hdl.handle.net/11452/10770
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2005 Cilt 3 Sayı 3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
3_3_7.PDF296.47 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons