Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10770
Title: Çocukluk çağında Kala-azar
Other Titles: Kala-azar in the childhood
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Günay, Ünsal
Baytan, Birol
Güneş, Adalet Meral
Keywords: Visseral leishmaniasis
VL
Kala-azar
Visseral form
Kutanöz form
Mukokutanöz form
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Günay, Ü. vd. (2005). "Çocukluk çağında Kala-azar". Güncel Pediatri, 3(3), 86-89.
Abstract: Visseral leishmaniasis (VL) retikuloendotelial sistemi tutan yaygın bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık dünyanın pek çok bölgesinde endemiktir. Uygun tedavi edilmediğinde, ilerleyici hastalık ölüme neden olur. Olguların %80’i beş yaş altındadır. Kuluçka döneminin uzun olması ve başlangıç bulgularının özgül olmaması nedeniyle çocuklarda tanı koymak güçtür ve çoğunlukla gecikir. Zoonotik bir enfeksiyon olan Kala-azar'ın ana rezervuarı köpek (tilki, çakal) ve kemiricilerdir. Etkenin insana geçişinde vektör enfekte dişi tatarcık sinekleridir (phlebotomus, yakarca). İnsanlarda Leishmania’ya bağlı üç ayrı klinik tip gelişebilmektedir; Visseral form (L.donovani, L.infantum, L.chagasi), Kutanöz form (L.tropica, L.donovani), Mukokutanöz form. İnfeksiyon etkeni ilk defa 1900 yılında Leishman tarafından bir hastanın dalağından ponksiyon yapılarak gösterilmiştir. Hastalığın bulguları 1903 yılında Donovan tanımlamış ve aynı yıl Ros, etkeni Leismania donovani olarak adlandırmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911537
http://hdl.handle.net/11452/10770
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2005 Cilt 3 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_3_7.PDF296.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons