Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10769
Title: Gastrointestinal sistem ve endokrinoloji
Other Titles: Gastrointestinal system and endocrinology
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı.
Tarım, Ömer
Keywords: Gastrointestinal sistem
Endokrinoloji
Gastrik boşalma
Karaciğer
Barsak
Gastrointestinal system
Endocrinology
Bowel
Liver
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tarım, Ö. (2005). "Gastrointestinal sistem ve endokrinoloji". Güncel Pediatri, 3(3), 78-85.
Abstract: Gastrointestinal traktusun normal çalışması birçok farklı hormon ve nöroendokrin maddenin uyumlu etkileşimine bağlıdır. Diğer taraftan karaciğer pek çok hormona yanıt veren bir organdır. Karaciğerin birçok metabolik işlevi hormonlarla kontrol edildiği gibi aynı zamanda birçok hormonun metabolizma ve klerens yeri de karaciğerdir. Bu nedenle gastrointestinal ve endokrin sistemlerin hastalıkları karşılıklı olarak birbirlerini etkiler. Ayrıca barsaklarda sentezlenen birçok hormon ve kimyasal haberci (messenger) gastrik boşalma, intestinal motilite, bilier ve pankreatik sekresyon, mukozal absorpsiyon ve sekresyon gibi olayların koordinasyonunda önemli rol oynarlar. Barsakların diffüz nöroendokrin sistemi olarak bilinen bu kimyasal haberciler, otonom sinir sistemi ile uyum içinde çalışan peptidler, prostaglandinler, lökotrienler, serotonin ve histamin gibi maddeleri içerir. Kolesistokinin gibi bazı gastrointestinal peptidlerin hem mukozadaki endokrin hücrelerde, hem de barsaklardaki sinir uçlarında bulunması hormonal ve nörolojik etkiler arasındaki ayırımı daha da güçleştirmektedir. Vazoaktif intestinal peptid (VİP) gibi bazı haberciler sinir uçlarında yerleşim gösterirler ve nörotransmitter olarak işlev yaparlar; fakat lokal dokulara veya kan dolaşımına salgılanarak parakrin ya da hemokrin fonksiyon da gösterebilirler.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911544
http://hdl.handle.net/11452/10769
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2005 Cilt 3 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_3_6.PDF84.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons