Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10766
Title: Tamoksifenin fare overindeki folikül sayısı ve serum anti-müllerian hormon düzeyine olan etkisi
Other Titles: Investigating the effects of tamoxifen, anticancer drug on ovarian, experimental study
Authors: Özerkan, Kemal
Akduman, Ayşe Topçu
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Tamoksifen
Anti mülleryan hormon
Over rezervi
Olikülogenezis
Fare
Tamoxifen
Anti müllerian hormon
Ovarian reserve
Folliculogenesis
Mouse
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akduman, A. T. (2013). Tamoksifenin fare overindeki folikül sayısı ve serum anti-müllerian hormon düzeyine olan etkisi.Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bir Antikanser ilacı olan tamoksifenin, over rezervi üzerine olan etkisini araştırmak. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 30 adet, 25-30 gr ağırlığında, 8-12 haftalık BALB/c dişi fare üzerinde çalışıldı. Fareler iki gruba ayrıldı: kontrol ve deney. Vajinal smear ile östrus siklusları takip edildi. Deney grubuna 100 ml i.p. tamoksifen enjekte edildi. Kontrol grubuna tamoksifenin eritildiği taşıyıcı solüsyon enjekte edildi. İki östrus siklusu sonunda, fareler öldürüldü, overleri çıkarıldı ve ışık mikroskobunda folikül sayımı yapıldı. Aynı zamanda ~2cc kan alındı ve serum AMH düzeyine bakıldı. Grup-1: Tamoksifenin enjekte edildiği grup. (toplam 15 fare). Her bir fareye intraperitoneal tek doz 100 ml tamoksifen etanol:mısır yağında eritilerek enjekte edildi. Grup-2: Kontrol grubu. (toplam 11 fare). Her bir fareye intraperitoneal etanol:mısır yağı enjekte edildi. Tamoksifen grubu ve kontrol grubu karşılaştırıldığında, gruplar arasında AMH değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). Histolojik değerlendirmede iki grup arasında primordiyal, primer, antral ve sınıflandırılmayan foliküllerin sayısı açısından anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Her iki grup arasında sekonder ve preantral foliküller açısından anlamlı fark saptandı (p<0.05). Çalışmamızda, tamoksifenin geç safhadaki folikülleri baskıladığı, ancak over rezervinin göstergesi olan primordial folikülleri etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır.
In our study we aimed to investigate the effects of tamoxifen, an anticancer drug, on ovarian reserve. Thirty adult BALB/c female mice were used in the present study. The female mice were divided into two groups: control and experimental. The observation of a vaginal plug was estrus cycle, the mice received 100 ml tamoxifen by i.p. injection. At the end of two estrus cycle mice were killed and their ovaries were fixed and prepared for light microscopic studies. Follicles were counted and classified. Also, a blood sample of ~2cc was obtained from heart of mice for evaluating the level of Anti Müllerian Hormone. Grup-1: Tamoxifen injected group (15 mice) A single dose of 100 ml tamoxifen, resolved in 1cc corn oil, was injected intraperitoneally to each mouse. Grup-2: 1cc ethanol:corn oil injected intraperitoneally to each mouse (11 mice) When two the groups were compared, AMH levels did not show any significant difference (p=0,097). Microscopic studies revealed that the number of secondary and pre-antral follicles were significantly (p<0.05) reduced in the experimental group compared to the control group. However, the numbers of primordial and primary, antral, unknown follicles in experimental and controls groups were not significantly different (p>0.05). The result of our study indicate that tamoxifen suppresses follicular differentiation at late stages but does not affect the development of already differentiated follicles.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10766
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340573.pdf2.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons