Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10759
Title: Akut romatizmal ateş
Other Titles: Acute rheumatic fever
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı.
Semizel, Evren
Bostan, Özlem M.
Çil, Ergün
Keywords: Romatizmal ateş
GAS
Romatizmal kalp hastalığı
Jones kriterleri
Rheumatic fever
Jones criteria
Rheumatic heart disease
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Semizel, E. vd. (2005). "Akut romatizmal ateş". Güncel Pediatri, 3(3), 57-61.
Abstract: Akut romatizmal ateş (ARA), grup A beta hemolitik streptokokal (GAS) farenjit sonrası ortaya çıkan sistemik bir hastalıktır. ARA, kalp ve kalp kapakcıkları üzerinde kronik ilerleyici hasara neden olabilir. Akut romatizmal ateş, 1960’lara kadar çocukluk çağı ölümlerinin ve yapısal kalp hastalıklarının başlıca nedeni olarak gösterilmekteydi. Hastalık yüzyıllardır bilinmektedir. Baillou (1538-1616), ilk kez artriti tanımlamış, Syndenham (1624-1668) ise koreyi tarişemiş, ancak bu bulguyu ARA ile ilişkilendirememişti. Charles Wells, 1812’de romatizma ile artriti ilişkilendirmiş ve ilk olarak subkutan nodülleri tanımlamıştır. Hastalığın tanısında önemli bir yeri olan Jones kriterleri ise 1944’te belirlenmiştir. Gelişmiş ülkelerde, antibiyotik kullanımı ile birlikte, ARA insidansında belirgin düşüş gözlenirken; gelişmekte olan ülkelerde, ARA’nın komplikasyonlarından olan, kronik romatizmal kalp hastalığı, halen, önemli bir halk sağlığı problemi olma özelliğini korumaktadır. Hastalığın prevalansı, gelişmekte olan ülkelerde, 24:1000 gibi yüksek değerlere ulaşmaktadır. ARA, multisistem bir hastalık olup, streptokokal enfeksiyonların en sık görüldüğü, 5 ila 15 yaş arasındaki çocuk ve adolesanlarda sıklıkla rastlanılmaktadır. Burada akut romatizmal ateşin etiopatogenezi, klinik bulguları, tanı yöntemleri, ayırıcı tanısı ve tedavisi gözden geçirildi.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911519
http://hdl.handle.net/11452/10759
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2005 Cilt 3 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_3_1.PDF80.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons