Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10758
Title: Yeni bazı α-iminooksim türevlerinin ve nikel(II), kobalt(III) komplekslerinin sentezi, yapılarının aydınlatılması
Other Titles: Synthesis and enlightenment of structures of some novel α-iminooxime derivates and nickel(II), cobalt(III) complexes
Authors: İrez, Gazi
Şirikçi, Gökhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Oksimler
İminooksimler
Tetrahidrokinazolin oksimler
Oksim kompleksleri
Oximes
Iminooximes
Tetrahydroquinazoline oximes
Oxime complexes
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şirikçi, G. (2011). Yeni bazı α-iminooksim türevlerinin ve nikel(II), kobalt(III) komplekslerinin sentezi, yapılarının aydınlatılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında 2-okso-2-p-tolilasetaldehit oksim ve 2-(naftalen-2-il)-2-oksoasetaldehit oksimin 2-aminobenzilamin ile kondenzasyon tepkimelerinden iki yeni 1,2,3,4-tetrahidrokinazolin oksim bileşiği sentezlendi daha sonra bu bileşiklerin Ni(II) ve Co(III) ile oluşturdukları α-iminooksim kompleksleri elde edildi. Tüm bu bileşiklerin yapıları FT-IR, NMR, LC-MS, TGA, elemental analiz, magnetik duyarlılık ve iletkenlik ölçüm metotları gibi temel analiz teknikleri kullanılarak belirlendi. Oluşan komplekslerdeki metal:ligant oranı 1:2 olarak bulundu. Komplekslerin geometrileri oktahedral olarak önerildi.
In this thesis study two novel 1,2,3,4-tetrahydroqunazoline oxime were synthesised from condensation reactions of 2-oxo-2-p-tolylacetaldehyde oxime and 2-(naphthalen-2-yl)-2-oxoacetaldehyde oxime with 2-aminobenzylamine and then α-iminooxime complexes of these compounds that formed with Co(III) and Ni(II) transtition metal ions were obtained. All structures of these compounds were determined by main analyze techniques like FT-IR, NMR, LC-MS, TGA, elemental analysis, magnetic susebtibility and molar conductivity measurements. The metal to ligand ratio of the complexes was found as 1:2. The geometry of the complexes was suggested as octahedral.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10758
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
302456.pdf7.9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons