Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10749
Title: Çocuklarda akut batın
Other Titles: Acute abdomen in children
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.
Kırıştıoğlu, İrfan
Keywords: Akut apendisit
Akut batın
Ağrı
Goblet hücreler
Safra kesesi hastalıkları
Acute abdomen
Pain
Acute appendicitis
Gallbladder diseases
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kırıştıoğlu, İ. (2005). "Çocuklarda akut batın". Güncel Pediatri, 3(2), 54-56.
Abstract: Akut batın, ani başlayan karın ağrısı, bulantı, kusma ve diğer şikayetlerin eşlik ettiği, çoğunlukla intraperitoneal bölgedeki inşamatuvar ve cerrahi patolojilerin rol oynadığı hastalıkların ortak klinik semptom ve bulgularını tanımlayan bir terimdir. Özellikle bebekler ve küçük çocuklar ağrının karakterini tam olarak tanımlayamadıklarından ve karın içi hacimleri de erişkinlere göre küçük olduğundan ve erişkinde pelvik yerleşimli olan çoğu organ bu yaş grubunda batında yer aldığından (mesane, uterus, over, vs) bu yaş grubunda akut batın tablosunun değerlendirilmesi zordur. Çocuklarda akut batına yol açan hastalıkları mutlaka cerrahi tedavi gerektirenler, başlangıçta cerrahi tedavinin gerekli olmadığı ancak bazen kaçınılamadığı hastalıklar ve cerrahi müdahelenin yerinin olmadığı hastalıklar olarak üç sınıfta değerlendirmek mümkündür. Bu sınışamaya giren hastalıklar Tablo 1’de gösterilmiştir. Bu yazıda bu hastalıklar üzerinde ayrı ayrı durulmayacaktır. Özellikle akut apendisit detaylı olarak incelenecek ve ayırıcı tanıda gerekli olan bilgiler çok kısa olarak ifade edilecektir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911576
http://hdl.handle.net/11452/10749
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2005 Cilt 3 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_2_10.PDF62.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons