Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10747
Title: BCG aşısı
Other Titles: BCG vaccine
Authors: Yalçın, Işık
Hatipoğlu, Nevin
Keywords: Institut Pasteur
BCG
Aşılama tekniği
Yenidoğan aşısı
Vaccination technique
Newborn vaccine
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yalçın, I. ve Hatipoğlu, N. (2005). "BCG aşısı". Güncel Pediatri, 3(2), 37-39.
Abstract: BCG aşısı Paris’de Institut Pasteur’da Calmette ve Guerin tarafından M. bovis suşunun sığır safra mediumunda, 1908’de başlayıp 231 kez pasajlanması ile atenüe hale getirilmesi sonucu geliştirilmiştir. Laboratuar hayvanlarına injekte edildiğinde virulan M. tuberculosis ile karşılaşma halinde direncin arttığı gösterilmiştir. 1921 yılında ilk kez bir yenidoğana uygulanmış ve o zamandan beri 4 milyardan fazla kişiye BCG aşısı yapılmıştır. BCG aşısı yapılmasıyla, M. tuberculosis ile tehlikeli primer infeksiyonun yerini alacak Calmette ve Guerin basilinin yaptığı masum bir primer infeksiyon oluşturulması amaçlanır. Suş varyasyonu ve standardizasyonda eksiklik, bağışıklama sonuçlarının değerlendirilmesindeki temel sorunları oluşturmaktadır . BCG uzun yıllardır Institut Pasteur’de seri pasajlarla elde edilmiş ve tüm dünya üzerinde yüzlerce laboratuara dağıtılmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911571
http://hdl.handle.net/11452/10747
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2005 Cilt 3 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_2_7.PDF62.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons