Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10745
Title: Mitral valv prolapsusu
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı.
Çetinkaya, Merih
Bostan, Özlem
Semizel, Evren
Çil, Ergün
Keywords: Mitral kapak prolapsusu
MVP
Barlow Sendromu
MVP prevalansı
Mitral valve prolapse
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetinkaya, M. vd. (2005). "Mitral valv prolapsusu". Güncel Pediatri, 3(2), 29-32.
Abstract: Mitral kapak prolapsusu (MVP), bir veya her iki mitral kapakçığın sistol sırasında sol atriuma bombeleşmesi ile karakterize bir kapak hastalığıdır. Ayrıca Barlow Sendromu ve “şoppy” mitral kapak sendromu gibi çeşitli isimler ile de tanımlanmıştır. Mitral kapak prolapsusu, sadece kapakçıkları etkileyen izole bir lezyon olarak (primer MVP) gelişebileceği gibi, mitral kapak yapısını etkileyen durumlar (sekonder MVP) ile de ilişkili olabilir. Vakaların çoğunluğu primer tiptedir ve etyolojisi bilinmemektedir. İlk kez 1892 yılında Griffith geç sistolde mitral yetersizlik ile ilişkili akustik özellikleri tanımlamıştır. Reid ve arkadaşları ise 1961 yılında mitral aparatustan kaynaklanan mid-sistolik klik ve geç sistolik üfürümün, ventrikül sistolünün yüksek basınçlı fazı sırasında korda tendinealardaki gerilmeye bağlı olduğunu bildirmişlerdir. 1966 yılında, Criley ve arkadaşları “mitral kapak prolapsusu” terimini kullanmışlardır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911642
http://hdl.handle.net/11452/10745
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2005 Cilt 3 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_2_5.PDF62.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons