Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10741
Title: Gelişimsel kalça displazisi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
Bilgen, Sadık
Sarısözen, Bartu
Keywords: Anatomik bozukluk
Kalça displazisi
Gelişimsel kalça displazisi
GKD
Teratolojik çıkık
Doğumsal kalça çıkığı
DKÇ
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bilgen, S. ve Sarısözen, B. (2005). "Gelişimsel kalça displazisi". Güncel Pediatri, 3(2), 18-21.
Abstract: Gelişimsel kalça displazisi (GKD) terimi, doğumsal olabildi- ği gibi bebeklik veya çocukluk döneminde de gelişebilen ve kalçanın anatomik bozukluklarını içeren bir spektrumun genel adıdır. Bu açıdan doğumsal kalça çıkığı (DKÇ) terimine göre bu karmaşık sorunu daha net ve doğru bir biçimde ifade etti- ğinden GKD terimi giderek yaygınlaşmış ve DKÇ’nın yerini almıştır. Gelişimsel displazi terimi ile, her zaman doğumda varolmayan ve daima kalçanın çıkığı ile sonuçlanmayan farklı kalça patolojilerinin özelliği daha doğru olarak ifade edilmektedir. GKD prenatal, natal veya postnatal dönemlerde gelişebilir. Anatomik yapılardaki patolojiye, radyolojik bulgulara göre GKD değişik tip ve evrelerde bulunur. GKD, doğumda tanınabilen çeşitli belirtiler ile birlikte saptanabilir (prenatal, teratolojik çıkık); bazen yaşamın ilk yılı içinde belirginleşerek ortaya çıkabilir; bazen de ergenlik veya erken erişkinlik çağı- na dek sessiz kalarak bu yaşlardan sonra bulgular verebilir (asetabuler displazi). Teratolojik çıkık, diğer GKD tiplerinden farklı olarak kromozom anomalisi, nöromüsküler hastalık (artrogripozis multipleks, miyelomeningosel) veya ciddi malformasyon gibi bir patolojinin parçasıdır ve kalça intrauterin hayatın erken dönemlerinden itibaren patolojiktir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911599
http://hdl.handle.net/11452/10741
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2005 Cilt 3 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_2_2.PDF59.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons