Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10738
Title: İntraserebroventriküler uygulanan karbakol'ün sıçan kan glukoz düzeyine etkisi: Etkiden sorumlu merkezi kolinerjik reseptörlerin ve muhtemel periferik mekanizmaların tanımlanması
Other Titles: Effect of intracerebroventricular carbachol on rat blood glucose level: Identification of central cholinergic receptors and possible peripheral mechanisms responsible for the effect
Authors: Gürün, M. Sibel
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Farmakoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Glukagon
Hiperglisemi
Kan glükozu
Katekolaminler
Parasempatolitikler
Reseptörler-kolinerjik
Sıçanlar
İnsülin
Glucagon
Hyperglycemia
Blood glucose
Catecholamines
Parasympatholytics
Receptors-cholinergic
Rats
Insulin
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürün, M. S. (1993). İntraserebroventriküler uygulanan karbakol'ün sıçan kan glukoz düzeyine etkisi: Etkiden sorumlu merkezi kolinerjik reseptörlerin ve muhtemel periferik mekanizmaların tanımlanması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: 1.) Çalışmada, İCV yolla değişen dozlarda uygulanan karbakol, dozla ilişkili olarak, kan glukoz ve plazma glukagon düzeylerini arttırırken, serum insulin düzeylerini azalttı. 2.) Karbakol'ün kan glukoz, plazma glukagon ve serum insülin düzeylerine olan etkilerini nikotinik reseptör antagonisti mekamilamin, muskarinik M2 reseptör antagonistleri metoktramin ve AF-DX 116, muskarinik M3 reseptör antagonist HHSiD ön tedavileri değiştirmedi. Nonspesifık muskarinik reseptör antagonisti atropin, muskarinik M-| reseptör antagonisti pirenzepin, muskarinik M1 ve M3 reseptör antagonist 4-DAMP ön tedavileri ise karbakol'ün söz konusu etkilerini bloke ettiler. 3.) İCV yolla uygulanan karbakol, plazma katekolamin düzeylerini arttırdı. Karbakol'ün bu etkisi atropin ön tedavisi ile ortadan kalktı. 4.) Adrenalektomi uygulanmış sıçanlarda, merkezi yolla uygulanan karbakol'e bağlı kan glukoz artışı ve serum insülin düzeyinde görülen azalma bloke oldu. Aynı sıçanlarda plazma glukagon düzeyi ise sham operasyon uygulanmış grup ile karşılaştırıldığında daha az oranda arttı. 5.) Periferik yolla (İP) uygulanan p adrenoreseptör antagonist propranolol ve a1 adrenoreseptör antagonisti prazosin ön tedavilari, karbakol'ün (İCV) kan glukoz, plazma glukagon ve serum insülin düzeylerine olan etkilerini değiştirmedi. a2 adrenoreseptör antagonisti yohimbin ön tedavisi ise, karbakol'ün etkilerini bloke etti. 6.) Bulgular; a) İCV yolla uygulanan karbakol'ün merkezi muskarinik kolinerjik reseptörler aracılığı ile hiperglisemi meydana getirdiğini ve karbakol'ün söz konusu etkisine aracılık eden muskarinik reseptör alt grubunun muhtemelen muskarinik M1 tipi reseptörler olduğunu göstermektedir, b) Karbakol'ün hiperglisemik etkisinde, dolaşımda artmış olan katekolaminlerin, a2 adrenerjik reseptörler aracılığı ile pankreasdan glukagon sekresyonunu arttırması, insülin sekresyonunu ise azaltmasının önemli katkısı olduğunu düşündürmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10738
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31619.pdf1.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons