Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10731
Title: Santa maria armut çeşidinde değişik yöntemlerle sarartma ve olgunlaştırmanın pazar kalitesine etkisi üzerine bir araştırma
Other Titles: The effects of various degreening and reipening methods on the marketing quality of santa maria pears
Authors: Türk, Rahmi
Doğan, Ruhani
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Armut
Pear
Bahçe bitkileri
Horticultural crops
Meyveler
Fruits
Olgunlaştırma
Ripening
Sarartma
Turning yellow
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğan, R. (1990). Santa maria armut çeşidinde değişik yöntemlerle sarartma ve olgunlaştırmanın pazar kalitesine etkisi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, Yalova ve Bursa yöresinde yetiştirilen Santa Maria armut meyvelerinin derim sonrası olgunlaştırma ve sarartma uygulamalarına karşı gösterdiği tepkilerin pazar kalitesi üzerine yaptığı etkileri araştırmak için yapılmıştır. Denemede meyveler Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Samanlı köyünden temin edilmiştir. Olgunluk ölçütü olarak kullanılan parametrelerden meyve eti sertliği, suda çözünür kuru maddeler, meyve kabuğu klorofil yoğunluğu, invert şeker miktarı, titre edilebilir asitlik, pH ve nişasta kapsamları derim olumundaki meyvelerde test edilmiştir. Bu testlerden sonra meyveler, 15 ' er meyveli 3 tekerrür içeren 4 gruba ayrılmış ve şu uygulamalar yapılmıştır; I. Kontrol (Doğal Olgunlaşma) II. Ethrel (2500 ppm doz ve 30 saniye daldırma) III. Karpit (% 0.4 daz ve su ilavesi) IV. Etilen (500 ppm doz , 24 saat muamele ve havalandırma) Yeme olumuna ulaşması için 7 gün bekletilen meyvelerin pazar¬lama kalitelerinde uygulamalardan kaynaklanan varyasyonları incelemek maksadıyla derim olumunda yapılan analizler tekrarlanmış ve ayrıca tadım testi de yapılmıştır. Çalışma boyunca meyvelerin solunum değerleri de alınmıştır. Çalışma neticesinde istatistik analizler yapılmış ve en olumlu sonucun 20° C sıcaklık ve' % 90-95 neme sahip olgunlaştırma odalarında 25D0 ppm'lik ethrel çözeltisine bandırma veya 24 saat etilene maruz bırakma suretiyle alındığı görülmüştür.
This study have been conducted to investigate the responses of Santa Maria pears ta postharvest degreening treatments connected with the marketing quality. Fruits have been obtained from Samanlı district of Bursa. • Maturity parameters which were flesh firmness, soluble solids, skin chlorophyll intensity, invert sugars, titratable acidity, pH, starch (iodine) tested. After this tests, fruits have been divided 4 groups which had 3replicates with 15 parts and have been treated these following treatments: I.Control (Natural Ripening) II.Ethrel "Ethophon" (2500 ppm dose and 30 s dipping) III.Carbide "CaC2" (% 0.4 dase and water adding) IV.Ethylene (500 ppm dose, 24h treatment and fresh air) Fruits have been kept 7 days to get ripening and then the tests when applicated at maturity stage have been reviewed. Additionally the eating qualities of pear fruits have been tested organoleptically. Respiratory patterns of fruits also have been got during the ripening. The end of the study statistical tests have been done and decided that the optimum treatments for marketing quality were second or forth at 20C temperature, % 90-95 relative humidity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10731
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012020.pdf
  Until 2099-12-31
5.25 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons