Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10723
Title: Artroskoik anterior cruiate ligament onarımı cerrahisinin postoperatif analjezisinde intraartiküler levobupivakainin etkin konsantrasyonunun belirlenmesi
Other Titles: Determination of intra-articular levobupivacaine effective concentration in postoperative analgesia of arthroscopic repair surgery of anterior cruciate ligament
Authors: Yavaşcaoğlu, Belgin
Mandıracı, Bilgen Onbaşı
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Artroskopik cerrahi
Levobupivakain
İntraartiküler enjeksiyon
Postoperatif ağrı
Arthroscopic surgery
Levobupivacaine
Intra-articular injection
Postoperative pain
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mandıracı, B. O. (2013). Artroskoik anterior cruiate ligament onarımı cerrahisinin postoperatif analjezisinde intraartiküler levobupivakainin etkin konsantrasyonunun belirlenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda genel anestezi altında diz artroskopisiyle Anterior Cruciate Ligament (ACL) onarımı cerrahisi planlanan hastalara intraartriküler farklı konsantrasyonlardaki levobupivakainin uygulamasının, postoperatif analjezide etkin konsantrasyonunu belirlemeyi amaçladık.Etik Kurulu onayı ve hastaların yazılı bilgilendirmesi sonrası genel anestezi altında artroskopik ACL onarımı planlanan, ASA (American Society of Anesthesiologist) I-II, 18-70 yaş arası, 100 hasta dahil edildi. Hastaların, ortalama kan basıncı (OKB), kalp hızı (KH), istirahat ve hareket halindeki ağrı kontrol değerleri kaydedildi. Hastalar genel anestezi sonrası randomize 5 gruba ayrıldı: Grup 1'e (n= 20) 20 ml %0.5 Levobupivakain; Grup 2'ye (n= 20) 20 ml %0.375 Levobupivakain; Grup 3'e (n=20) 20 ml %0.25 Levobupivakain; Grup 4'e (n=20) 20 ml %0.125 Levobupivakain; Grup 5'e (n=20) 20 ml serum fizyolojik cerrahi ekip tarafından operasyon bitiminde intraartiküler enjeksiyonla uygulandı. Hasta kontrollü analjeziyle (HKA) morfin tüketimleri ve ağrı skorları 0., 2., 4., 6., 8., 12. ve 24. saatlerde, ilk analjezik gereksinim zamanı ve analjezik kullanım süresi, ilk mobilizasyon zamanları değerlendirildi. Hasta ve cerrah memnuniyeti, taburculuk zamanı, peroperatif komplikasyonlar kaydedildi.HKA ile tüketilen toplam morfin Grup 1de diğerlerine göre (p<0.05, p<0.01, p<0.001, p<0.001) düşüktü. HKA kullanım süresi Grup 1de Grup 3, Grup 4 ve Grup 5e (p<0.05, p<0.05, p<0.001) , ilk mobilizasyon zamanı Grup 1'de Grup 3, Grup 4, Grup 5'e (p<0.05, p<0.05, p<0.001), Grup 2de Grup 5e göre (p<0.001) kısaydı.ACL onarımı cerrahisi geçiren hastalarda intraartiküler uygulanan %0.5 levobupivakainle postoperatif analjezik tüketiminin ve analjezik kullanım süresinin azaldığı, %0.375 ve %0.5 levobupivakainin benzer erken mobilizasyon sağladığı sonucuna vardık.
In our study, we aim to identify postoperative effective analgesia concentration of intra-articular levobupivacaine application with various concentrations to patients who are designed repair surgery of the Anterior Cruciate Ligament (ACL) with knee arthroscopy under general anesthesia. 100 patients (age, 18-70 years) who designed arthroscopic ACL repair under general anesthesia and was ASA (American Society of Anesthesiologist) I-II enrolled after achieving the approval of the Ethics Committee and informed consent form. The mean blood pressure (MBP), heart rate (HR) and pain control values at rest and motion were recorded. After general anesthesia, patients were randomly divided into 5 groups: at the end of the operation performed to Group 1 (n = 20) 20 ml 0,5% Levobupivacaine, Group 2 (n = 20) 20 ml 0,375% Levobupivacaine, Group 3 (n = 20) 20 ml 0,25% Levobupivacaine, Group 4 (n = 20) 20 ml 0,125% Levobupivacaine and Group 5 (n = 20) 20 ml normal saline by the surgical team with intra-articular injection. Morphine consumption with patient-controlled analgesia (PCA) and pain scores at 0, 2, 4, 6, 8, 12 and 24. hours, time to first analgesic requirement and analgesic usage time, the initial mobilization times were evaluated. Patient and surgeon satisfaction, discharge time, perioperative complications were recorded. Total morphine consumption with PCA was lower in Group 1 as compared to other groups (p<0.05, p<0.01, p<0.001, p<0.001). PCA usage time was shorter in Group 1 as compared to Group 3, Group 4 and Group 5 (p<0.05, p<0.05, p<0.001) and initial mobilization time was shorter in Group 1 as compared to Group 3, Group 4 and Group 5 (p<0.05, p<0.05, p< 0.001) and in Group 2 as compared to Group 5 (p<0.001).We concluded that intra-articular 5% Levobupivacaine application reduce postoperative analgesic consumption and analgesic usage time in patients with ACL repair surgery. However, 0,375% and 0,5% Levobupivacaine applications had similar early mobilization times.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10723
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329921.pdf734.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons