Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10721
Title: Sonlu delta cevaplı filtre tasarım metotlarının performans analizi
Other Titles: Performance analysis of FIR filter design techniques
Authors: Dilaveroğlu, Erdoğan
El-Hafız, Oudah Dephallah
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Pencere fonksiyonu
Frekans örnekleme
Optimizasyon
Sonlu delta cevaplı filtre
Lineer faz
En iyileme metodu
Remez algoritması
Windowing function
Frequency sampling
Optimization
FIR filter
Linear phase
Optimal method
Remez algorithm
Issue Date: 16-Jan-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: El-Hafız, O. D. (2017). Sonlu delta cevaplı filtre tasarım metotlarının performans analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bazı popüler alçak geçiren sonlu delta cevaplı filtre tasarım metotları (Pencere Yöntemi, Frekans Örnekleme Yöntemi ve En İyileme Yöntemi) ve performans kriterleri incelenmiştir. Ele alınan metotların performans analizleri (geçirme bandı düzgünlüğü, geçiş bandı genişliği, söndürme bandı dalgalanma genliği, hesaplama zamanı, vb.) yazılım yoluyla karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır ve ele alınan tasarım teknikleri özellikleri filtre tasarımcılarına bir kullanma rehberi biçiminde sunulmuştur.
Some popular low-pass finite impulse response filter design methods (Windowing Method, Frequency Sampling Method and Optimal Method) and performance criteria are examined. Performance analysis of the methods considered (passband flatness, transition band width, stopband ripple amplitude, calculation time, etc.) are compared via computer simulations. The results obtained are interpreted and the main specifications of the methods are presented in the form of a guideline for practitioners.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10721
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
470604.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons