Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10714
Başlık: İmmünnutrisyonun (glutamin-alanin) kırık iyileşmesi üzerine etkisi
Diğer Başlıklar: The effect of immunonutrition (glutamin, alanine) on fracture healing
Yazarlar: Durak, Kemal
Küçükalp, Abdullah
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kırık iyileşmesi
Glutamin
Alanin
Immünnutrisyon
Antioksidan
Fracture healing
Glutamin
Alanine
Immunonutrition
Antioxidant
Yayın Tarihi: 2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Küçükalp, A. (2012). İmmünnutrisyonun (glutamin-alanin) kırık iyileşmesi üzerine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Kırık iyileşmesi ile ilgili çeşitli araştırmalar vardır. Glutamin çok sayıda hücre ve organ fonksiyonunda önemli rolü olan bir aminoasittir. Bu çalışmada glutaminin özellikleri göz önüne alınarak, kırık iyileşmesi üzerindeki etkisi klinik, radyolojik ve histopatolojik olarak araştırılmıştır.Yirmi adet tavşan kontrol ve immünnutrisyon olarak, iki gruba ayrıldı. Deneysel olarak sağ arka ekstremitelerinde fibula kırığı oluşturuldu. Ameliyat sonrası birinci günden itibaren deney grubuna 30 gün boyunca standart tavşan yemi ve suya ek olarak 2 ml/kg/gün %20' lik L-alanil L-glutamin solüsyonu (Dipeptiven, Fresenius Kabi) gastrik sonda ile verildi. Kontrol grubundaki hayvanlar ise standart tavşan yemi ve suya ek olarak gastrik sonda ile 2 ml/kg/gün izotonikle beslendi. Deneyin sonunda tavşanlar sakrifiye edildi. Kırık klinik, radyolojik ve histopatolojik olarak kaynama düzeyleri açısından incelendi.Radyolojik değerlendirme sonrası kontrol grubunda, ortopedi uzmanlarının ortalama puanı 2,5 radyoloji uzmanlarının ortalama puanı 2,65 olarak saptandı. Klinik değerlendirmede kontrol grubunda ortalama puan 1,875 deney grubunda ise 2,0 idi. Histopatolojik değerlendirmede kontrol grubunun ortalama puanı 8,5, deney grubunun 9,0 olarak saptandı. Çalışmamızda oral yoldan verilen glutamin-alanin'in bir ay sonunda radyolojik, klinik ve histopatolojik olarak kırık iyileşmesine olumlu etkilerinin olduğu gözlenmekle beraber aralarında istatistiksel olarak frak saptanmamıştır.
There have been various studies related to fracture healing. Glutamine is an amino acid with an important role in many cells and organ function. This study aimed to make a clinical, radiological and histopathological evaluation of the effects of glutamine on fracture healing.Twenty rabbits were allocated into two groups of control and immuno-nutrition. A fracture of the fibula was made to the right hind leg. All rabbits received standard food and water and from postoperative Day 1 for 30 days, the study group received an additional 2 ml/kg/day 20% L-alanil L-glutamin solution (Dipeptiven, Fresenius Kabi) via a gastric catheter, and the control group received 2ml/kg/day isotonic via gastric catheter. At the end of 30 days, the rabbits were sacrificed and the fractures were examined clinically, radiologically and histopathologically in respect of the degree of union.Radiological evaluation of the control group determined a mean score of 2.5 according to the orthopedists and 2.65 according to the radiologists. In the clinical evaluation, the mean score was 1.875 for the control group and 2.0 for the study group. Histopathological evaluation determined a mean score of 8.5 for the control group and 9.0 for the study group. One month after orally administered glutamin-alanine, positive effects were observed on fracture healing radiologically, clinically and histopathologically, although no statistically significant difference was determined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10714
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
303351.pdf1.5 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons