Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10711
Title: Bursa il merkezinde 2 yaş altı çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlarında respiratuvar sinsityal virüs sıklığı, klinik özellikleri ve tedavi maliyeti
Other Titles: Rsv frequency, clinical symptoms and cost analysis of children < 2 years old hospitalized for lower respiratory tract infection in central Bursa
Authors: Hacımustafaoğlu, Mustafa K.
Bozdemir, Şefika Elmas
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı.
Keywords: Respiratuvar sinsityal virus
Epidemiyoloji
İnsidans
Maliyet
Türkiye
Respiratory syncytial virus
Epidemiology
Incidence
Cost
Turkey
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bozdemir, Ş. E. (2013). Bursa il merkezinde 2 yaş altı çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlarında respiratuvar sinsityal virüs sıklığı, klinik özellikleri ve tedavi maliyeti. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Prospektif ve çok merkezli bu çalışmada, Türkiye'de Bursa il merkezinde 0-2 yaş arası alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) nedeniyle hastaneye yatırılan olgularda Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) epidemiyolojik özellikleri, klinik özellikleri ve maliyet analizinin değerlendirilmesi amaçlandı. Çalışmada RSV+ ASYE sıklığı %37.9, RSV+ akut bronşiolit sıklığı %41.0, RSV+ pnömoni sıklığı %34.0 olarak bulundu. Bursa il merkezinde ≤2 yaş RSV+ ASYE, RSV+ akut bronşiolit ve RSV+ pnömoni nedeniyle yıllık yatış insidanslarımız sırasıyla 7.8/1000, 4.6/1000 ve 3.2/1000 olarak hesaplandı. Bu sonuçlar Türkiye'ye yansıtıldığında, bir yılda ≤2 yaşta yaklaşık 453 500 olgunun ASYE nedeniyle hastaneye yatması bekleneceği ve bunların da tahmini olarak 18 800'ünün RSV+ ASYE yatışı olduğu tahmini olarak hesaplandı. Çalışmamızda RSV+ ASYE nedeniyle yatan bir olgunun ortalama yatış direkt tıbbi maliyeti 1 652.2 TL, 910.1 $ ve 721.0 € olarak hesaplandı. Toplam yatış maliyetleri tüm Türkiye bazında değerlendirildiğinde ise RSV+ ASYE nedeniyle yatış maliyetimizin yılda yaklaşık ortalama 419 658.8 TL, 231 178.7 $ ve 183 137.1 € olması beklenmektedir. Bu sonuçlara göre RSV enfeksiyonları halen ülkemizde < 2 yaşta ASYE'lerin önemli bir kısmını oluşturmakta ve önemli bir epidemiyolojik ve ekonomik hastalık yüküne neden olmaktadır.
In this prospective and multi-centric study, the objective was to evaluate the epidemiological properties, clinical features and cost analysis of Respiratory Syncytial Virus infection in children between 0-2 years hospitalized with lower respiratory tract infection (LRTI) in central Bursa in Turkey. In the study, the RSV+ LRTI frequency was found 37.9%, RSV+ acute bronchiolitis frequency was found 41.0% and RSV+ pneumonia frequency was found 34.0%. The incidences of RSV+ LRTI, RSV+ acute bronchiolitis and RSV+ pneumonia between 0-2 years in Bursa were found 7.8/1000, 4.6/1000 and 3.2/1000, respectively. When these results are projected to Turkey, 453 500 children between 0-2 years are expected to be hospitalized for LRTI and of these children 18 800 are expected to be hospitalized for RSV+ LRTI. In the study direct medical cost of a patient hospitalized for RSV+ LRTI was calculated as average 1 652.2 TL, 910.1 $ and 721.0 €. When the total hospitalization direct medical costs are projected to Turkey, the direct medical costs of hospitalization of 0-2 years old children was calculated as 419 658.8 TL (231 178.7 $ and 183 137.1 €). According to these results, RSV+ LRTIs causes a high epidemiologic and economic disease burden.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10711
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329926.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons