Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10702
Title: Kalıp malzemelerinin uygulama alanlarına göre sınıflandırılması
Other Titles: Mould materials cllassifaciton for range of applications
Authors: Uğuz, Agah
Alibey, İbrahim Tunç
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kalıp malzemeleri
Takım çelikleri
Hacim kalıpçılığı
Mould materials
Tool steels
Solid moulding
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alibey, İ. T. (2010). Kalıp malzemelerinin uygulama alanlarına göre sınıflandırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada öncelikle kalıplarda malzeme seçiminin önemi vurgulanmıştır. Kalıp malzemelerinin uygulama alanlarına göre sınıflandırması yapılmış ve bu malzemelerin kalıplar üzerindeki etkilerinden bahsedilmiştir. Son olarak ta plastik kalıpçılığında kullanılan malzemelere uygulanan işlemler araştırılmıştır.
In this study, firstly the importance of material choice in moulds have been emphasized. Moulds materials have been classified for range of applications and the effects of these materials on moulds have been mentioned. Finally, the process for the materials used in plastic moulds have been studied.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10702
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
259693.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons