Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1069
Title: Kur'an kursu öğrencilerinde öznel iyi olma ve kaygı (anksiyete) durumu üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on subjective well-being and anxiety state in the students of Quran course
Authors: Sağlam, İsmail
Çoban, Yasemin
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Din
Mutluluk
Öznel iyi olma hali
Kaygı
Din eğitimi
Ergenlik/gençlik dönemi
Kur’an kursu
Religion
Happiness
Subjective well-being
Anxiety
Religious education
Adolescence/youth
Quran course
Issue Date: 17-Aug-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çoban, Y. (2018). Kur'an kursu öğrencilerinde öznel iyi olma ve kaygı (anksiyete) durumu üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin iyi olma hali ve bu öğrencilerin kaygı düzeylerini incelemeyi amaçlamaktadır.Soz konusu çalışma üç bölümden oluşmaktadır.İlk bölüm, mutluluk, kaygı, din eğitimi, ergenlik/gençlik, Kur'an kursu gibi kavramlar üzerinde durulan teorik kısımdır. Yöntem, ölçek ve işlemi içeren ikinci bölüm ve bulgular, yorum, tartışma.ve sonucu kapsayan üçüncü bölüm ise araştırmanın ampirik kısmını oluşturmaktadır.
This study aims toplam examine the well-being and the anxiety levels of the Students who are educated in the Quran courses.The study consists of three parts.The first part is the theoretical part which focuses on basic concepts such as happiness, anxiety,religion education,adolescence/youth, and Ouran courses.The second part includes method, scale anda operation, and the third part, which includes findings, comments,discussion and results,constitute the emphatic part of the study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1069
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
524776.pdf3.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons