Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/1069
Başlık: Kur'an kursu öğrencilerinde öznel iyi olma ve kaygı (anksiyete) durumu üzerine bir araştırma
Diğer Başlıklar: A research on subjective well-being and anxiety state in the students of Quran course
Yazarlar: Sağlam, İsmail
Çoban, Yasemin
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Din
Mutluluk
Öznel iyi olma hali
Kaygı
Din eğitimi
Ergenlik/gençlik dönemi
Kur’an kursu
Religion
Happiness
Subjective well-being
Anxiety
Religious education
Adolescence/youth
Quran course
Yayın Tarihi: 17-Ağu-2018
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çoban, Y. (2018). Kur'an kursu öğrencilerinde öznel iyi olma ve kaygı (anksiyete) durumu üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu çalışma, Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin iyi olma hali ve bu öğrencilerin kaygı düzeylerini incelemeyi amaçlamaktadır.Soz konusu çalışma üç bölümden oluşmaktadır.İlk bölüm, mutluluk, kaygı, din eğitimi, ergenlik/gençlik, Kur'an kursu gibi kavramlar üzerinde durulan teorik kısımdır. Yöntem, ölçek ve işlemi içeren ikinci bölüm ve bulgular, yorum, tartışma.ve sonucu kapsayan üçüncü bölüm ise araştırmanın ampirik kısmını oluşturmaktadır.
This study aims toplam examine the well-being and the anxiety levels of the Students who are educated in the Quran courses.The study consists of three parts.The first part is the theoretical part which focuses on basic concepts such as happiness, anxiety,religion education,adolescence/youth, and Ouran courses.The second part includes method, scale anda operation, and the third part, which includes findings, comments,discussion and results,constitute the emphatic part of the study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1069
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
524776.pdf3.61 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons