Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10682
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKarabulut, Özgür Akgün-
dc.contributor.authorÖzkan, Ragıp-
dc.date.accessioned2020-05-12T15:53:38Z-
dc.date.available2020-05-12T15:53:38Z-
dc.date.issued2011-06-21-
dc.identifier.citationÖzkan, R. (2011). Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10682-
dc.description.abstractSon zamanlarda hasat sonrası dönemde gerçekleşen ürün kayıplarının engellenmesi ve güvenilir ürünlerin insan tüketimine sunulması; gıda sektöründe artan rekabet koşulları ve tüketici hassasiyetleri nedeni ile büyük önem kazanmıştır. Bu çalışmada, genellikle güvenli olarak kabul edilen(GRAS) uçucu yağlar timol ve ögenolün farklı dozları, Lifepack® Class ve Lifepack® Etb kodlu modifiye atmosfer paketler (MAP) ile kombine edilerek domates meyvesinin hasat sonu hastalıklarını engellemek amacı ile uygulanmıştır. Domates meyveleri 11°C'de 14 gün boyunca timol ve ögenol ile kombine edilmiş MAP'lar içerisinde muhafaza edilmişlerdir. Muhafaza dönemi sonunda timol ve ögenol uygulamalarına maruz kalmış meyvelerin yüzeyindeki toplam mikroorganizma, fungus, bakteri popülasyonlarındaki değişim ve çürük meyve yüzdesi tespit edilmiştir. Bunun yanında denemenin 7. Gününde MAP'lar içerisindeki timol ve ögenol oranları GC (Gaz kramotografisi) analizleri ile belirlenmiştir.Timol ve ögenol, doz artışına paralel olarak meyve yüzeyindeki toplam mikroorganizma, fungus, bakteri popülasyonu ve meyve çürüme yüzdesinde düşüşe neden olmuştur. Timolün 0,5 g/7g parafin dozu ve ögenolün 350 µl/7g parafin uygulamaları, meyvelerde toplam mikroorganizma, fungus ve bakteri popülasyonunu azaltmada en etkili sonuçları verirken, meyve çürümesini engelleme açısından da aynı uygulamalar en etkili olmuştur. Ancak, tüm timol uygulamalarında doz artışına paralel olarak meyvelerde fitotoksisite gözlenmiştir. Ayrıca denemenin 7. ve 14. günlerinde MAP' lar içerisindeki O2 ve CO2 ölçümleri yapılmış ve uygulamalarda genel olarak 7. günün sonunda paketlerdeki O2 (%)oranında düşüş ve CO2 (%) oranında artış olduğu tespit edilmiştir Sonuç olarak uçucu yağlar timol ve ögenolün MAP ile kombine edilerek uygulanmasının domates meyvelerinde hasat sonrası görülen hastalıkların engellenmesinde etkili oldukları bulunmuştur.tr_TR
dc.description.abstractRecently, due to increasing competitive conditions of late years in food sector and consumer satisfaction; prevention of occuring postharvest losses and introduction of reliable and unhazardous products to human comsumption have come into great prominence. In this study different dosages of essential oils which are generally recognized as safe (GRAS), thymol and eugenol were applied on tomato fruits in combination with Lifepack® Class and Lifepack® Etb labelled modified atmosphere packages (MAP) in order to impede the postharvest diseases. Tomato fruits were stored at 11°C for 14 days in thymol and eugenol combined MAPs. At the end of the storage, variation of the total microorganism, fungi and bacteria population on the surface of thymol and eugenol treated fruits. and percentage of fruit decay were determined. In addition, on the 7th day of the experiment the rate of thymol and eugenol in MAPs were determined by GC (Gas Chromatography) anlysis. According to the results, the increase in thymol and eugenol dosages correspondingly caused a decrease in the total microorganism, fungi and bacteria population on the surface of the fruits, and the percentage of the fruit decay. Among all the treatments, thymol 0,5 g/7g parafin and eugenol 350 µl/7g parafin application demonstrated the most effective results in depletion of the total microorganism, fungi and bacteria population while the same treatments showed the best effect on prevention of fruit decay as well. Besides, for all the thymol treatments, phytotoxicity was observed on the fruits in parallel with the increase of dosage. Moreover, on the 7th and 14th days of the experiment, O2 and CO2 rates in MAPs were measured, and over all at the end of the 7th day a decrease in O2(%) rate and an increase in CO2(%) rate were obtained. In conclusion, application of essential oils, thymol and eugenol in combination with MAP was found effective in prevention of post harvest diseases of tomato fruits.en_US
dc.format.extentVIII, 52 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDomatestr_TR
dc.subjectHasat sonrası hastalıklarıtr_TR
dc.subjectUçucu yağlartr_TR
dc.subjectModifiye atmosfer paketleme(MAP)tr_TR
dc.subjectGüvenli olarak kabul edilen maddeler (GRAS)tr_TR
dc.subjectTimolen_US
dc.subjectPostharvest diseasesen_US
dc.subjectEssential oilsen_US
dc.subjectTomatoen_US
dc.subjectÖgenoltr_TR
dc.subjectGenerally recognized as safe (GRAS)en_US
dc.subjectModifed atmosphere packaging (MAP)en_US
dc.subjectThymolen_US
dc.subjectEugenolen_US
dc.titleDomatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalartr_TR
dc.title.alternativeInvestigations on alternative control methods against postharvest diseases of tomatoesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
286983.pdf1.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons