Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10677
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKaradere, Gültekin-
dc.contributor.authorYılmaz, İlhan-
dc.date.accessioned2020-05-12T14:00:55Z-
dc.date.available2020-05-12T14:00:55Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationYılmaz, İ. (2013). Helisel dişli çark mekanizmalarında profil kaydırmanın etkisinin analitik ve sayısal yöntemlerle incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10677-
dc.description.abstractBu çalışmada profil kaydırmanın silindirik dişli çark mekanizmalarına etkisi analitik ve sayısal yöntemlerle incelenmiştir.Önce konu ile ilgili literatür araştırması yapılmıştır. Dişli çarklar ve analitik hesaplama yöntemleri hakkında bilgiler verilmiştir.Sayısal hesaplamalar ve dişli çarkların bilgisayar simülasyonu için matematik modellerhazırlanmıştır.Bir örnek üzerinde farklı oranlarda profil kaydırarak, oluşturulan excel programı ile analitik hesaplamaları yapılmıştır. Aynı örneğin, ANSYS 14.5 analiz programı kullanılarak sayısal hesaplamaları da yapılmıştır. Analitik ve sayısal hesaplama sonuçları, profil kaydırma oranına göre karşılaştırılmıştır. Ayrıca her iki metot sonuçları profil kaydırma oranına göre kendi içerisinde de karşılaştırılmıştır.Ayrıca farklı yazarların modül hesaplama bağıntıları da analiz edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this thesis, the effect of profile shifting in cylindrical gear mechanism was investigated with numerical and analytical calculations.Firstly the literature on the subject was followed. The general information about gears and analytical calculation methods were given.The mathematical model was designed as per numerical calculation and gear computer simulation.Analytical calculations were made with an excel program which was designed with various ratios profile shifting for one example. For the same example, by using ANSYS14.5, analytical calculations were verified.Analytical and numerical calculation results were compared according to profile shifting ratios. Also the results of both methods were compared within its own according to profile shifting ratio.Furthermore, different module calculation equations of different scientist were also analyzed.en_US
dc.description.sponsorshipAKYAPAK MAKİNA A.Ş.tr_TR
dc.format.extentX, 96 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSilindirik dişli çarklartr_TR
dc.subjectModül hesaplama bağıntısıtr_TR
dc.subjectDiş dibi gerilmesitr_TR
dc.subjectYüzey basıncıtr_TR
dc.subjectSonlu elemanlar analizitr_TR
dc.subjectDişli çark gerilme analizitr_TR
dc.subjectANSYStr_TR
dc.subjectCylindrical gearsen_US
dc.subjectModule calculation equationen_US
dc.subjectTooth root stressen_US
dc.subjectSurface pressureen_US
dc.subjectFinite element analysisen_US
dc.subjectGear stress analysisen_US
dc.titleHelisel dişli çark mekanizmalarında profil kaydırmanın etkisinin analitik ve sayısal yöntemlerle incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of the effect of profile shifting in helical gear mechanisms with analytical and numerical methodsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329390.pdf3.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons