Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10670
Title: Farklı arıtma çamurlarının kamışsı yumak (Festuca arundinacea Schreb.) çim türünde bitki gelişimi ve çim kalitesi üzerine etkileri
Other Titles: Effects of different sewage sludges on plant growth and turf quality of tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.)
Authors: Uğurlu, Bilgili
Yönter, Fikret
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Arıtma çamuru
Kamışsı yumak (Festuca arundinacea schreb)
Azot
Çim kalitesi
Sewage sludge
Tall fescue (Festuca arundinacea schreb)
Nitrogen
Turf quality
Issue Date: 8-Aug-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yönter, F. (2016). Farklı arıtma çamurlarının kamışsı yumak (Festuca arundinacea Schreb.) çim türünde bitki gelişimi ve çim kalitesi üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışması, 2015-2016 sezonunda Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bulunan çim bitkileri deneme alanında, farklı azot kaynaklarının kamışsı yumak (Festuca arundinacea Schreb.) çim türünde bitki gelişimi ve çim kalitesi üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre iki faktörlü ve 3 tekerrrürlü olarak kurulan denemede; ana parsellere azot kaynakları [2 arıtma çamuru, 1 biyogaz reaktör atığı ve 1 kimyasal gübre (%26'lık amonyum nitrat)] ve alt parsellere azot dozları (0, 2.0, 4.0 ve 6.0 g/m² N) yerleştirilmiştir. Arıtma çamurları; iki tanesi gıda endüstrisi kaynaklı (Sütaş A.Ş., Penguen Gıda A.Ş.) ve bir tanesi ise evsel ve endüstriyel kaynaklı olup Buski Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'nden temin edilmiştir. Arıtma çamurlarının bitki besin içerikleri belirlendikten sonra makro ve mikro besin element miktarları oldukça iyi ve ağır metal içerikleri ise sınır değerlerin altında olduğu tespit edilmiştir. Arıtma çamurlarının kamışsı yumak çim renk ve kalite değerleri üzerine önemli etkilerde bulunduğu belirlenmiştir. Özellikle 6.0 g/m2 N dozu en yüksek renk, kalite ve kuru ot değerleri vermiştir. Ayrıca 4.0 g/m2 N dozu da kabul edilebilir renk ve kalite değerleri verdiği tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen bir yıllık bulgulara göre; arıtma çamurları kamışsı yumak çim türünün gelişimi ve kalitesi üzerine kimyasal gübreler kadar etkili olduğu belirlenmiştir.
This study was conducted to determine the effects of different organic nitrogen sources and nitrogen doses on growth and turf quality of tall fescue in 2015-2016 experimental years at Uludag University, Faculty of Agriculture, Bursa, Turkey (40° 15' N, 29° 01' E, 70 m above sea level). The experiment was set out as a split plot design in randomized blocks with three replications. Four nitrogen sources [two different sewage sludge (Penguen and Buski), one biogas reactor sludge and one chemical fertilizers ( %26 ammonium nitrate)] were the main plots and nitrogen (N) doses (monthly 0, 2.0, 4.0 and 6.0 g/m2 ) were the subplots. Initially, sewage sludges analized to determine heavy metal and plant nutrient contents. Analize results showed that sewage sludges had high plant nutrient and also found under the critical level of heavy metal content. Sewage sludges increased the turf color and quality of tall fescue. In this study, the best turf color, quality and dry matter yield were provided from especially 6.0 g/m2 nitrogen dose. Also 4.0 g/m2 N dose gave above the acceptable turf color and quality level on some plots. Application of sewage sludges were effective as chemical fertilizer. Therefore, the results revealed that, sewage sludges may use an alternative nitrogen source instead of chemical fertilizers for turfgrass.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10670
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459182.pdf2.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons