Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10669
Title: Hafif ticari araçlarda yaya güvenliğine uygun araç ön farı geliştirilmesi ve sonlu elemanlar yöntemi ile benzeşimi
Other Titles: Development of light commercial vehicle headlamp for pedestrian protection and finite element simulation
Authors: Kocabıçak, Zeliha Kamış
Güçlü, Harun
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Yaya güvenliği
Ön far
Sonlu elemanlar metodu
Çarpışma
Pedestrian safety
Headlamp
Finite element method
Crash
Issue Date: 31-Aug-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güçlü, H. (2016). Hafif ticari araçlarda yaya güvenliğine uygun araç ön farı geliştirilmesi ve sonlu elemanlar yöntemi ile benzeşimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Son dönemde, yaya güvenliği konusu araç tasarımı ve üretimi konusunda önemli bir yere gelmiştir. Yaya güvenliği konusundaki yeni düzenlemeler araç üreticilerini, yaya-araç çarpışmalarında yayaların aldığı zararları azaltmak için ön far tasarımını iyileştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yaya güvenliği açısından yeni bir hafif ticari araç ön farı gövdesi geliştirmektir. Bu çalışmada, çocuk kafası-ön far çarpışma durumu incelenmiştir. İlk olarak, mevcut ön far modeli çarpışma benzetimi için kullanılmıştır. Simülasyon sonuçlarına göre, ön far gövdesi üzerindeki en kritik bağlantı bölgesinde topoloji optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Topoloji optimizasyonu sonrasında yeni gövde geometrisi oluşturulmuştur. Lineer olmayan dinamik explicit çarpışma analizleri her iki model için yapılmıştır. Çarpışma analizleri için (European Enhanced Vehicle Committee/Working Group 17) EEVC/WG17 tarafından önerilen çocuk kafa formu kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda ivme-zaman grafiklerinden elde edilen HIC (Kafa Yaralanma kriteri) değerleri karşılaştırılmıştır.
Recently, pedestrian safety has become an important issue for vehicle design and production. New regulations about pedestrian safety entail the automobile producers to improve headlamp designs by reducing the pedestrian injury during the event of car headlamp-pedestrian crash. The aim of the study, developing a new light commercial vehicle headlamp housing in the way of pedestrian protection. In this study, child head impact situation to headlamp was investigated. First, existing model of headlamp was used for crash simulation. According to simulation results, topology optimization was executed on most critical connection region of headlamp's housing. A new housing geometry was designed after topology optimization. Non-linear dynamic explicit crash analyses were executed for both models. Child head form impactor which was proposed by (European Enhanced Vehicle Committee/Working Group 17) EEVC/WG17 was utilized for crash simulations. At the end of the study HIC values (Head Injury Criterion) obtained from acceleration-time curves were compared.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10669
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459181.pdf6.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons