Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10661
Title: Bursa ekolojik koşullarında bazı yonca (Medicago sativa L.) çeşitlerinin ot verimi ve kalite özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of forage yield and quality characteristics of some alfalfa (Medicago sativa L.) cultivars under Bursa ecological conditions
Authors: Çarpıcı, Emine Budaklı
Erbeyi, Betül
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı.
Keywords: Yonca
Çeşit
Yeşil ot verimi
Kuru ot verimi
Kalite
Alfalfa
Variety
Green forage yield
Dry forage yield
Quality
Issue Date: 6-Jan-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erbeyi, B. (2017). Bursa ekolojik koşullarında bazı yonca (Medicago sativa L.) çeşitlerinin ot verimi ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Bursa ekolojik koşullarında bazı yonca (Medicago sativa L.) çeşitlerinin ot verimi ve kalitesini incelemek amacıyla 2015 ve 2016 yıllarında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ve Tarla Bitkileri Bölümü Laboratuvarları'nda yürütülmüştür. Denemede altı farklı yonca çeşidi (Alsancak, Bilensoy-80, Diane, İside, Prosementi ve Özpınar) kullanılmıştır. Araştırmada, ana sap uzunluğu, ana sap kalınlığı, yeşil ot verimi, kuru ot verimi, ham protein oranı, ham protein verimi, ADF ve NDF oranları gibi özellikler belirlenmiştir. 2016 yılında elde edilen ortalama sonuçlara göre; en yüksek ana sap uzunluğu Bilensoy-80 (61,36 cm), İside (60,86 cm), Alsancak (59,06 cm) ve Prosementi (58,03 cm) çeşitlerinde, en yüksek yeşil ot verimi Bilensoy-80 (7626,5 kg/da) ve İside (7513,3 kg/da) çeşitlerinde, en yüksek kuru ot verimi İside çeşidinde (1830,6 kg/da), en yüksek ham protein verimi İside (367,3 kg/da) ve Bilensoy-80 (366,1 kg/da) çeşitlerinde, en düşük NDF oranı ise Diane (% 38,07) ve İside (% 39,16) çeşitlerinde tespit edilmiştir. Sonuç olarak, en yüksek kuru ot ve ham protein verimi elde etmek amacıyla İside, Bilensoy-80 ve Alsancak çeşitleri Bursa ve benzer ekolojik koşullar için önerilebilir.
This study was conducted to investigate the forage yield and quality of some alfalfa varieties at Agricultural Application and Research Center of Agriculture Faculty, Uludag University and Field Crop Department Laboratories under Bursa ecological conditions in 2015 and 2016. Six different alfalfa variety (Alsancak, Bilensoy-80, Diane, İside, Prosementi and Özpınar) was used in this experiment. In the research, some characters such as plant height, stem diameter, green forage yield, dry forage yield, crude protein rate, crude protein yield, ADF and NDF rates were determined. According to the average results of 2016 year, the highest plant height was obtained from Bilensoy-80 (61,36 cm), İside (60,86 cm), Alsancak (59,06 cm) and Prosementi (58,03 cm), the highest green forage yield from Bilensoy-80 (7626,5 kg/da) and İside (7513,3 kg/da), the highest dry forage yield from İside (1830,6 kg/da), the highest crude protein yield from İside (367,3 kg/da) and Bilensoy-80 (366,1 kg/da), and the lowest NDF rate from Diane (38,07 %) and İside (39,16 %). As result, İside, Bilensoy-80 and Alsancak varieties can be recommended in Bursa and similar ecological conditions, in order to obtain the highest dry forage and crude protein yields.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10661
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
470606.pdf1.9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons