Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1065
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBilgin, Vejditr_TR
dc.contributor.authorVelija, Arsidatr_TR
dc.date.accessioned2019-10-18T12:47:12Z-
dc.date.available2019-10-18T12:47:12Z-
dc.date.issued2018-07-31-
dc.identifier.citationVelija, A. (2018). Dini bir lider olarak Hafız Sabri Koçi'nin Arnavutluk'un dini ve sosyal yapısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/1065-
dc.description.abstract20.Yüzyılın ikinci yarısında, yarım asırlık bir süreçte tek partili komünist yönetime geçen Arnavutluk halkı din ve ifade özgürlüğü konusunda kısıtlamalarla karşı karşıya kalmıştır.1944 yılında iktidara gelen Enver Hoca'nın liderliğindeki Arnavutluk Emek Partisi dinlere karşıt tavır takınmış ve bunun sonucunda ülkenin resmi dini olarak ateizmi belirledikten sonra, radikal bir tutumla bütün dini yapıları yok etme yoluna doğru gitmiş-tir. Ulemanın sürgüne gönderilmesi, hapse atılması yahut fail-i meçhul bir şekilde öldürülmesi bu sürecin dramatik sonuçlarından birkaçıdır. Hafız Sabri Koçi bu dönemde dire-niş gösterdiği için kayıtlara geçen en önde gelen isimlerdendir. Kendisi aynı sebepten ötürü rejim tarafından hapse atılmış ve 20 yıl hapis hayatı yaşamıştır. Henüz komünizm dönemi tam anlamıyla bitmeden hapisten çıkan Hafız Sabri, 1990'dan sonra ülkenin resmi olarak demokratik sisteme geçmesiyle dini yapılarının yeniden faaliyete geçmesinde öncülük etmiş ve dolayısıyla ülkenin sadece dini değil, aynı zamanda sosyal yapısındaki değişim sürecinde de etkisi olmuştur. Bundan dolayı, bu dönem içerisinde yoğun mücade-lesiyle bilinen ve komünizmden sonra ülkenin ilk Müftüsü vasfıyla karşımıza çıkan Hafız Sabri Koçi toplumsal, kültürel ve dini bağlamlarda ön plana çıkmış olan bir figürdür. Bu çalışmada Hafız Sabri Koçi'nin bir dini lider olarak hizmetleri, mücadelesi ve özellikle bu hizmetlerinin Arnavutluk'un dini sosyal yapısına etkileri ele alınmıştır. Doğrudan konuyla alakalı olduğundan dolayı, tarihi ve siyasi açıdan komünist rejime giden aşamalar; komünist dönemi öncesi, komünist dönem ve sonrası Arnavutluk tarihi ve dini yapıları da kısaca konular arasında yer almaktadır.tr_TR
dc.description.abstractIn the second part of the 20th century, Albanian people get exposed to one-part communist rule for a half-century period, will be seriously deprived of their expression and religious freedom. In 1944, with the came into power ofAlbanian Labor Party under the leadership of Enver Hoxha, government put on a stand against religions and after de-termining atheism as official religious ideology of the country, all the kind of propaganda against used to get a violent attitude in order to destroy every kind of religious structure. As a result of this process many religious leaders where prisioned, exiled or killed under unknown circumastances. Hafiz Sabri Koçi is one of the leading figures in this period. He was imprisoned by the regime for the same reason and spent 20 years in prison. Hafiz Sabri, who was set free during the last years of communist regime, has been one of the foremost leaders in the restructuring of religious structures after the country officially passed on to the democratic system after 1990. Thus, Hafiz Sabri Koçi, known as the first Mufti of Albania after communism and disinguished for his intense struggle in this period, constitutes a model personality. This study aims to present Hafiz Sabri Koçi's mission as a religious leader and es-pecially his impacts in Albania's not only religious, but also social structure. Since it is directly related to the issue it was also given a historical and background of Albania's pre-communist, communist and post-communist periods history and history of religions.en_US
dc.format.extentIX, 91 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectArnavutluktr_TR
dc.subjectKomünizmtr_TR
dc.subjectResmi politikalartr_TR
dc.subjectHafız Sabri Koçitr_TR
dc.subjectSosyal yapıtr_TR
dc.subjectDin özgürlüğütr_TR
dc.subjectAlbaniaen_US
dc.subjectCommunismen_US
dc.subjectOficcial policiesen_US
dc.subjectHafiz Sabri Koçien_US
dc.subjectSocial structureen_US
dc.subjectReligious freedomtr_TR
dc.titleDini bir lider olarak Hafız Sabri Koçi'nin Arnavutluk'un dini ve sosyal yapısına etkisitr_TR
dc.title.alternativeHafiz Sabri Koci's impact as a religious leader in Albania's so-cial and religious structureen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
524405.pdf4.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons