Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10657
Title: Ayak tabanı ve ayak bileği iç taraf bağlarının morfolojisi
Other Titles: Morphology of the ligaments of medial side of ankle and planta pedis
Authors: Kafa, İlker Mustafa
Babacan, Serdar
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp/Anatomi Anabilim Dalı.
Keywords: Ligamentum deltoideum
Ligamentum calcaneonaviculare
Ligamentum plantare longum
Ligamentum calcaneocuboideum plantare
Arcus longitudinalis medialis pedis
Ayak kasları
Morfometri
Regresyon
Foot muscles
Morphometry
Regression
Issue Date: 1-Jul-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Babacan, S. (2016). Ayak tabanı ve ayak bileği iç taraf bağlarının morfolojisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Ayak, vücudun yerle temas eden distal segmentidir. Ayakta bulunan kemikler, ligamentler ve tendonların dizilimi longitudinal ve transvers arkları oluşturur. Arkların devamlılığının sürdürülmesi ligamentler ve tendonlar tarafından sağlanmaktadır. Çalışmanın amacı, ayak tabanında ve ayak bileğinin iç tarafında bulunan bağların morfolojilerinin incelemek, kas tendonlarında görülen varyasyonların insidansını vermek, bağ kopmaları ve yırtılmaları sonucu yapılacak cerrahi işlemlerde kullanılmak üzere bağlara ait bölümlerin ortalama ölçüm değerlerini tahmin eden regresyon formülleri üretmektir. Çalışmamızda, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'nda bulunan 2'si kadın 13'ü erkek kadavraya ait toplam 30 ayak incelendi. Yapılan diseksiyonların ardından her bir ayağa ait genel özellikler ve bağlara ait özellikler olmak üzere toplam 60 değişken değerlendirildi. M. tibialis posterior tendonunun sonlanma yeri kemiklere göre sınıflandırıldı. M. flexor hallucis longus ve m. flexor digitorum longus'un tendonları arasındaki bağlantılar sınıflandırıldı. Bulguların analizleri istatistik programı SPSS (Statistical Package for the Social Sciences/ver.22)'de yapıldı. Ayağa ve bağlara ait tanımlayıcı istatistik sonuçları verildi. Ölçülen değişkenlerin sağ ve sol ayaktaki değerleri karşılaştırıldığında hiçbir değişkende anlamlı fark gözlenmedi. Yüksek korelasyon gösteren değişkenler arasından bağların proksimal ve distal tutunma yüzey genişlikleri ve iki tutunma yüzeyi arasındaki mesafenin tahmini değerinin hesaplanması için 28 değişkenin regresyon analizleri ile formülü üretildi. M. tibialis posterior tendonlarından 24 tanesinin os naviculare'de sonlanırken 6 tanesinin os cuneiforme mediale'de sonlandığı tespit edildi. 10 adet ayakta m. flexor hallucis longus tendonundan m. flexor digitorum longus tendonuna bağlantı ile atlama, 4 ayakta m. flexor digitorum longus tendonundan m. flexor hallucis longus tendonuna bağlantı ile atlama, 2 ayakta ise her iki kasın tendonundan da karşılıklı olarak birbirine bağlantı ile atlama tespit edilmiştir. Edinilen bulgular diğer araştırmacıların yapmış olduğu benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılmıştır.
Foot is the distal segment of the body that touches ground and has special bones, ligaments and tendons, which are, make longitudinal and transverse arches. The aims of this thesis is to investigate the morphology of the medial side and plantar ligaments, bring out the incidence of variations of the muscle tendons and procure the formulas that estimate the average values for surgical operations. The study was conducted on totally 30 feet belonging to 2 female and 13 male cadavers which are exist at Anatomy Department of the Medical Faculty of Uludag University. After the dissections, 60 parameters for the ligaments and general features of feet were evaluated. Distal attachment sites of the tendon of the musculus tibialis posterior were classified according to bones. Relations between the tendons of the musculus flexor digitorum longus and the tendon of the musculus flexor hallucis longus were also classified. The analysis of findings were performed by using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences/ver.22). Descriptive statistics of the foot and the ligaments were obtained and statistically significant difference of any parameters weren't observed when they were compared between the right and left sides. In terms of the correlative relations, the parameters that showed high correlation were chosen and 28 formula, contain the width of proximal adhesion surface, the width of distal adhesion surface and the distance between two adhesion surfaces were developed using regression analysis. 24 tendons of the musculus tibialis posterior were fastening on at the os naviculare, 10 tendons of the musculus tibialis posterior fastened on os cuneiforme mediale. It was also identified that, 10 feet have links from the tendon of musculus flexor hallucis longus to the tendon of musculus flexor digitorum longus; 4 feet have links from the tendon of musculus flexor digitorum longus to the tendon of musculus flexor hallucis longus and 2 feet have links reciprocally between the two tendons of the muscles. We expect that our findings related to the investigated structures and variations will deepen our knowledge besides providing important benefits for orthopedic and plastic surgery operations of the region. Also, our findings were discussed by comparing the findings of similar studies in literature and our study's contribution to the literature was evaluated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10657
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445226.pdf4.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons