Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10651
Title: Yuvarlanmalı yataklarda deformasyonun parametrik incelenmesi
Other Titles: Parametric investigation of deformation on bearings
Authors: Güllü, Emin
Özaydın, Hasan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Hertz deformasyonu
Hertz basıncı
Bilyeli rulmanlar
Makaralı rulmanlar
Temas gerilmesi
Hertz pressure
Hertz deformation
Ball bearings
Roller bearings
Contact stress
Issue Date: 12-Apr-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özaydın, H. (2017). Yuvarlanmalı yataklarda deformasyonun parametrik incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Uzun yıllardan beri rulmanlar üzerindeki Hertz basınçları ve deformasyonları incelenmektedir. Hertz basınçları iki cisim arasındaki temas yüzeyinin cisim boyutlarına oranla çok küçük olduğu durumlarda oluşur. Hertz basınç değerlerinin yüksek olması rulmanın kullanım ömrünü azaltır. Bu durum kullanıldığı sistemi de etkilemektedir. Bu çalışmada matlab programından faydalanarak arayüz üzerinde Hertz basınç ve deformasyon hesaplamaları yapılmıştır. Hesaplamada kullanılan malzeme özellikleri(elastisite modülü), yuvarlanma elemanının geometrisi (çap ve uzunluk), bilezik çapı, yiv yarıçapı değiştirilerek değerler bulunmuştur. Ayrıca yuvarlanma elemanı ve bilezik malzemelerinin çelik-çelik, seramik-çelik ve seramik-seramik malzeme seçilmesi durumunda temas yüzeyinde oluşan Hertz basınç ve deformasyonları incelenmiştir. Her bir parametrenin değiştirilmesiyle Hertz basınç ve deformasyonundaki değişkenlikler grafiklerle gösterilmiştir. Parametre ve malzeme çifti değişikliklerinin basınç ve deformasyon değerlerini etkilediği görülmüştür.
Hertz pressures and deformations on bearings have been studied for many years. Hertz pressures occur when the contact surface between two objects is very small relative to the object dimensions. The high Hertz pressure reduces the lifetime of the bearing. This situation also affects the system that bearing is used. In this work, Hertz pressure and deformation calculations are done on the interface by using matlab program. In the calculation,pressure and deformation values were found by changing the material properties (elasticity module) , the geometry (diameter and length) of the rolling element, the diameter of the ring, the radius of the groove. In addition to this, Hertz pressure and deformation at the contact surface were investigated when rolling elements and bracelets were selected steel-steel, ceramic-steel and ceramic-ceramic materials. Variations in Hertz pressure and deformation were shown graphically by changing each parameter. It has been observed that parameter and material pair changes affect pressure and deformation values
URI: http://hdl.handle.net/11452/10651
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
470601.pdf2.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons