Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10650
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTürkel, Sezai-
dc.contributor.authorKahraman, Aylin-
dc.date.accessioned2020-05-11T10:55:54Z-
dc.date.available2020-05-11T10:55:54Z-
dc.date.issued2016-07-28-
dc.identifier.citationKahraman, A. (2016). Saccharomyces cerevisiae'da asit stresinin SUC2 gen ekspresyonuna etkilerinin genetik ve biyokimyasal analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10650-
dc.description.abstractİnvertaz enzimi Saccharomyces cerevisiae'nın melas ortamında üretimi için gerekli bir enzim olup SUC2 geninden kodlanmaktadır. Periplasmik bir enzim olan invertazın ekspresyonu glukoz baskılaması ile transkripsiyon seviyesinde kontrol edilmektedir. Zayıf organik asitler olan asetik asit, sitrik asit, süksinik asit, sorbik asit ve benzoik asit gibi asitler mikroorganizmaların üreme ortamlarında doğal olarak bulunabileceği gibi bazen de gıda katkı maddeleri olarak kullanılmaktadırlar. Bu asitlerin üreme ortamında bulunması asit stresi olarak tanımlanan metabolik yanıtı oluşturmaktadır. S. cerevisiae'da bu metabolik yanıtta Msn2p, Haa1p, War1p, Hot1p gibi transkripsiyon faktörlerinin yer aldığı bilinmektedir. Bu araştırmada sitrik asit, sorbik asit ve benzoik asit gibi asitlerin SUC2 geni ekspresyonuna ve invertaz aktivitesine etkileri bu transkripsiyon faktörlerinin delesyonlu suşları ve ayrıca stres yanıtında yer alan protein kinazlar olan Hog1p, Snf1p'nin delesyonlu suşları kullanılarak incelenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractInvertase enzyme, which is encoded by SUC2 gene, is required for the growth of Saccharomyces cerevisiae in molases. Invertase is a periplasmic enzyme and its expression is regulated by glucose repression at transcription level. Weak organic acids, such as acetic acid, citric acid, succinic acid, sorbic acid, and benzoic acid, can be found in the growth medium as natural components. These organic acid is also used as food additives. Presence of these acids in the growth medium triggers metabolic signal known as acid stress. It is known that the transcriptional regulators Msn2p, Haa1p, War1p, Hot1p involves in the acid stress response pathway in S. cerevisiae. In this research, the effects of organic acids on the SUC2 gene expression and invertase activity were investigated by using wild type and deletion mutants that lacks one of the transcriptional regulators Msn2p, Haa1p, War1p, Hot1p and also protein kinases Hog1p, Snf1p involves in the stress response.en_US
dc.format.extentXII, 63 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectS. Cerevisiaetr_TR
dc.subjectİnvertaz aktivitesitr_TR
dc.subjectOrganik asit stresitr_TR
dc.subjectSUC2 genitr_TR
dc.subjectSitrik asittr_TR
dc.subjectHog1ptr_TR
dc.subjectTranskripsiyontr_TR
dc.subjectInvertase activityen_US
dc.subjectOrganic acid stressen_US
dc.subjectSUC2 geneen_US
dc.subjectCitric aciden_US
dc.subjectHog1pen_US
dc.subjectTranscriptionen_US
dc.titleSaccharomyces cerevisiae'da asit stresinin SUC2 gen ekspresyonuna etkilerinin genetik ve biyokimyasal analizitr_TR
dc.title.alternativeGenetic and biochemical analysis of the effects weak organic acid stress on the SUC2 gene expression and invertase activity in Saccharomyces cerevisiaeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459173.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons