Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10641
Title: Yapıda kaplama malzemesi olarak ahşap ve ahşap esaslı ürün kullanımının araştırılması
Other Titles: The research of the usage of wood and wood-based products in buildings as a cladding material
Authors: Perker, Z. Sevgen
Aktar, İrem Hacı
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Anabilim Dalı.
Keywords: Yapı
Ahşap
Kaplama
Malzeme
Ürün
Building
Wood
Cladding
Material
Product
Issue Date: 10-May-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aktar, İ. H. (2017). Yapıda kaplama malzemesi olarak ahşap ve ahşap esaslı ürün kullanımının araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tarihçesi çok eskilere dayanan ahşap, üstün özellikleri nedeniyle geçmişten günümüze önemini korumuş yapı malzemelerinden biridir. Geleneksellikten çağdaşlığa uzanan, dünyanın pek çok bölgesinde kolaylıkla bulunabilen, üretilebilen ve işlenebilen bir malzeme olmasının yanı sıra ekolojik olması ile de özel bir malzemedir. Bu bakımdan ahşap malzemenin yapıdaki kullanımının geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ahşap ve ahşap esaslı ürünlerin yapıda kaplama olarak kullanımının geliştirilmesini amaçlayan bu çalışmada çağdaş örnekler ele alınmıştır. Literatür araştırmaları yapılmış, bir inceleme sistematiği oluşturulmuş ve oluşturulan bu sistematik doğrultusunda hazırlanan föyler ile seçilen örnekler incelenmiştir. Çalışma kapsamında, yapıda kaplama malzemesi olarak ahşap ve ahşap esaslı ürün kullanımının geliştirilmesi amacıyla; yapı konumu ve işlevi, kaplamanın kullanıldığı mekân, kaplanan yapı elemanı, kaplamanın amacı ve işlevi, ağaç türü, uygulama yöntemi ve uygulama detayı bakımından çeşitlilik gösterecek örneklerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Literatürden ulaşılan uluslararası çağdaş örneklerin yanı sıra yerel örneklere de yer verilmiş, yerel örnek seçiminde, verilere ulaşabilme kolaylığı açısından, Bursa'da ahşap ve ahşap esaslı ürünler ile kaplama uygulamaları yapan firmaların örnekleri değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; yapıda kaplama olarak ahşap ve ahşap esaslı ürün kullanımı ile ilgili farkındalık oluşturmak, bilgi birikimini artırmak ve mevcut kullanımı geliştirmek amacıyla, elde edilen bulgular değerlendirilerek yorumlanmıştır.
Throughout history, wood has been an important building material thanks to its supreme properties. In addition to being able to be used in both traditional and contemporary style, wood offers accessibility. Furthermore, having easy production and processing operations and being an ecological material make wood an exclusive material. Therefore, improving the usage of wood as a building material is crucial. In this thesis, which aims to advance the usage of wood and wood-based products, contemporary examples are investigated. A literature review is conducted, and research systematics is developed. Accordingly, a number of tables are provided to examine each specific example. In accordance with the aim of this study, the main point by the selection of examples is to have a large variety in terms of the following criteria: the location and the function of the building, the space and the construction element that the cladding is used, the purpose and the function of cladding, the type of the tree used as a raw material, the construction method and the detail. In addition to international contemporary examples, local examples are also presented. Considering the accessibility of data, claddings with wood and wood-based products which are constructed by the firms in Bursa are evaluated. Finally, the findings are criticized and interpreted with the aim of raising awareness and improving knowledge about the usage of wood and wood-based products.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10641
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
470596.pdf4.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons