Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10638
Title: Reaktif boyanmış pamuklu örme kumaşta yıkama haslığı test sonuçlarının renk bileşenlerine göre araştırılması
Other Titles: Investigation of the wash fastness test results of reactive dyed knitted fabrics according to colour properties
Authors: Becerir, Behçet
Ünlüpınar, Esra
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Renk farkı değerleri
Renk bileşenleri
Örme kumaşta yıkama haslığı
Renk farkı formülasyonları
Colour difference values
Colour components
Wash fastness in knitted fabrics
Colour difference formulations
Issue Date: 7-May-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ünlüpınar, E. (2017). Reaktif boyanmış pamuklu örme kumaşta yıkama haslığı test sonuçlarının renk bileşenlerine göre araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında, reaktif boyanmış pamuklu örme kumaşta yıkama haslığı test sonuçlarının renk bileşenlerine göre araştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, dört farklı renkte(kırmızı, mavi, yeşil ve siyah) boyanmış %100 pamuklu örme kumaş numunelerinin yıkama işlemleri sonrasında dört farklı ölçüm alınarak farklı renk farkı formülasyonlarında, DE*, L*, a*, b*, C*, h°, değerleri ile farklı aydınlatıcılar altındaki metamerizma davranışı ve gri skala değerleri incelenmiştir. Renk farkı formülasyonları olarak, CIELAB 1976, CMC(l:c), CIE94, CIEDE2000 ve Hunter kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, CIELAB renk uzayının farklı renk açısı bölgelerinin farklı renk farkı formüllerine farklı cevaplar verdiği görülmüştür. Özellikle CMC formülü yeşil ve siyah renklerde belirgin farklı sonuçlar vermiştir. Renk uzayının farklı renk açısı bölgelerinde farklı renk formülasyonlarının kullanımının daha doğru olabileceği yargısına ulaşılmıştır.
In this thesis, colour properties of reactive dyed knitted fabrics were investigated according to their wash fastness test results. Knitted fabrics were dyed in four different shades (red, blue, green and black) and later they were subjected to repeated wash fastness tests. Colour coordinates (L*, a*, b*, C* and h°) and DE* colour difference values according to different colour difference formulae were calculated. Colour difference equations of CIELAB 1976, CMC(l:c), CIE94, CIEDE2000 and Hunter were used. According to the experimental results, it was observed that colour difference results which were obtained in different shade areas of CIELAB colour space responded in different ways with different colour difference formulae. CMC formula gave distinct differences in green and black shades. It was concluded that the usage of different colour difference formulae in different shade areas of CIELAB colour space could be revealed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10638
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
470594.pdf5.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons