Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10621
Title: Altı aylık ALL tedavisinin 1-3 yaşlarındaki çocuklarda psikososyal gelişim ve duygu durumu üzerindeki etkileri
Other Titles: Effects of 6 months ALL treatment on psychosocial development and emotional status in children aged 1 to 3 years
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Hematoloji Bilim Dalı.
Kantarcıoğlu, Arzu
Sezgin, Melike Evim
Baytan, Birol
Güneş, Adalet Meral
Keywords: Akut lenfoblastik lösemi
Psikososyal gelişim
Duygu durumu
Acute lymphoblastic leukemia
Psychosocial development
Emotional state
Issue Date: 8-Mar-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kantarcıoğlu, A. vd. (2012). "Altı aylık ALL tedavisinin 1-3 yaşlarındaki çocuklarda psikososyal gelişim ve duygu durumu üzerindeki etkileri". Güncel Pediatri, 10(1), 13-16.
Abstract: Giriş: Bu araştırmanın amacı; akut lenfoblastik lösemi (ALL) tanısı alan 1-3 yaşlarındaki çocukların, tedavi başlamadan önce ve tedavinin 6. ayında, psikososyal gelişim ve duygu durumu özelliklerinin karşılaştırılarak, tedavinin psikolojik gelişim üzerindeki etkilerini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Araştırmaya aynı yıl içinde, ALL tanısı alan 1-3 yaşlarındaki 12 çocuk (6 kız-6 erkek) katılmıştır. Çocukların annelerine, psikososyal gelişimi değerlendirmek amacıyla, Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) ve duygu durumunu değerlendirmek amacıyla, Bebek ve Çocuklarda Sosyal Duygusal Değerlendirme Ölçeği (BITSEA) tanı anında ve tedavinin 6. ayında uygulanmış ve çocukların oyun ve akranları ile geçirdikleri zaman ile fiziksel aktivite düzeyleri de karşılaştırılarak, psikolojik gelişim ve duygu durumu üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bulgular: Tedavinin 6. ayında çocukların ilk gelişlerine göre; oyun, akranlarla geçirilen zaman ve fiziksel aktivite düzeylerinde anlamlı bir azalma, sosyal beceri-öz bakım ile ince motor becerilerinde gerileme, sosyal duygusal problemlerinde artış ve beceri düzeylerinde düşüş bulunmuştur. Sonuç: Tedavinin 6. ayında, çocukların psikososyal gelişimlerinin gerilediği ve duygu durumlarının olumsuz etkilendiği bulunmuştur. Tedavinin beklenen fiziksel yan etkileri yanında özellikle nötropeni nedeniyle yaşanan sosyal izolasyon (oyun, akranlar ve fiziksel aktiviteyle geçirilen zamanda azalma) psikososyal gelişimi ve duygu durumunu olumsuz etkiliyor gibi gözükmektedir. Bu olumsuz etkilerin ileri yaşlarda ne kadar devam ettiğine ilişkin çalışmalara ihtiyaç duyulmakla beraber, tedavi boyunca çocukların sosyal uyaran ihtiyaçlarının karşılanması ve ebeveynlerin aşırı hijyene dayalı koruma ve kontrolünün önüne geçilmesi için bilgilendirilmelerin yapılması ve çocukların ihtiyaçları doğrultusunda gelişimi destekleyici özel eğitim programları uygulayan kurumlara yönlendirilmeleri önemli gözükmektedir.
Introduction: The aim of the current study was to evaluate possible effects of cancer treatment on psychosocial development and emotional state among children who was diagnosed as acute lymphoblastic leukemia (ALL) before hospitalization and six months after treatment process. Materials and Methods: Twelve patients aged 1 to 3 years were screened before and six months after treatment. AGTE (Ankara Developmental Screening Inventory) and BITSEA (Brief Infant Toddler Social Emotional Assessment) were used for evaluating psychosocial development and social emotional status respectively. Spending time with play, peer groups and physical activity were evaluated twice and investaged with respect to possible relationship with psychosocial development. Results: According the current study results; six months after the diagnosis of ALL, children’s social emotional problems were increased, competence was decreased, fine motor and social development-self care ability were regressed. Conclusions: In early develomental stage, even 6 months after the diagnosis, ALL is a risk factor for psychosocial development and emotional state. Social isolation due to neutropenia seems to have important side effect on the behaviour. In the future studies there is a great need of longidutional research as if that side effect will be permanent. In the mean time during the hospitalization and isolation process, children need environmental stimulations. Care givers should be informed and guided about the ways which support development. If needed, children should be directed to special education programs.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904568
http://hdl.handle.net/11452/10621
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2012 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1_3.PDF52.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons