Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10618
Title: Tüketici karar alma stilleri: Türkiye ve Azerbaycan arasında bir karşılaştırma
Other Titles: Consumer decision making styles: A comparison between Turkey and Azerbaijan
Authors: Özdemir, Erkan
Omarov, Zaur
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.
Keywords: Karar alma
Tüketici karar alma stili
Türkiye
Azerbaycan
Decision making
Decision making styles
Turkey
Azerbaijan
Issue Date: 13-Jun-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Omarov, Z. (2016). Tüketici karar alma stilleri: Türkiye ve Azerbaycan arasında bir karşılaştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tüketiciler, satın alma kararlarını farklı kriterleri dikkate alarak yapmaktadırlar. Fiyat, kalite, moda, eğlence gibi başlıklarda toplanan bu kriterler tüketicilerin satın alma karar stillerini de şekillendirmektedir. Dolayısıyla tüketiciler karar alma stillerine göre pazar segmentlerine ayrılabilmektedir. Bu tez çalışması üç bölümden oluşmuştur. Tezin birinci bölümünde karar alma ve tüketici karar alma süreci, ikinci bölümünde tüketici karar alma stilleri ele alınmakta, üçüncü bölümünde tüketici karar alma stillerinin Türkiye ve Azerbaycan'da uygulanan anket çalışması araştırması yer almaktadır. Tezin uygulama kısmı için gereken veriler yüzyüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Türkiye'de 388 ve Azerbaycan'da 391 kişiyle görüşülerek anket yapılmıştır. Anket çalışması sonucunda elde edilen veriler faktör analiziyle incelenmiş ve bulunan tüketici karar alma stilleri ülkelere göre karşılaştırılmıştır.
Consumers making their purchase decisions according different criterias. The criterias were gathered under the subtitles like price, quality, fashion and entertainment make the decision-making styles of the consumers. So consumers are divided to market segments according to the decision-making styles.This thesis is formed from three chapters like theory, literature (old researches on this topic) and practice. It was discussed theory in the first chapter, literature in the second chapter and practice part in the third chapter. The statistics about the third chapter were gathered with survey method. The survey was made meeting 388 people from Turkey and 391 people from Azerbaijan. The datas getting in the end of the research were investigated by factor analyze and obtained decision-making styles were comparised.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10618
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445193.pdf1.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons