Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10603
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAkkaya, Ahmet-
dc.date.accessioned2020-05-10T01:19:04Z-
dc.date.available2020-05-10T01:19:04Z-
dc.date.issued1991-
dc.identifier.citationAkkaya, A. (1991). Reenfeksiyon tüberkülozlu ve tüberküloz plörezili olgularda lenfosit grub ve alt grublarının araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10603-
dc.description.abstractÇalışmamız klinik, radyoloji ve bakteriyolojik alarak reenfeksiyon tüberkülozu (yetişkin tip, post-primer) tanısı olan 12 olgu,, klinik, radyolojik, histopatolojik tüberküloz plörezi tanısı alan 10 olgu ve 10 normal sağlıklı kontrol grubundan oluşan, toplam 32 olgu üzerinde gerçekleştirildi. Tüberkülozlu olgularda bunun dışında ek bir patoloji saptanmadı. Kontrol grubunun tüm tetkikleri normal sınırlardaydı. Reenfeksiyon tüberküiozlu olgularımızın tümünde balgamda A.A.R.B. pozitifti. Tüberküloz plörezi olguların plevra sıvılarında herhangi bir ajan patojen tespit edilmedi, tanıları plevra biopsisiyle kesin olarak konuldu. Çalışmamızda lenfositlerin grub ve ait grublarının incelenmesinde immun fluoresans veren monoklonal antikoiar kullanıldı, hazırlanan preparatiar immun flouresan mikroskopta değerlendirildi. Tüberkülozlu olgularda pievra sıvısında daha belirgin olmak üzere, periferik kan ve pievra sıvısında total lenfosit sayısı kontrol grubuna göre arttığı gösterildi. Töberkülozlu olguların periferik kanında B lenfositlerin ve T süpresör-sitotnksik lenfositlerin arttığı gözlendi, pievra sıvısında ise belirgin olarak azaldığı tespit edildi. Tüberkülozlu olgularda T helper-indüktör lenfositler (COT) perifarik kanda azalmakta, pievra sıvısında (lezyon bölgesinde) yoğunlaşmakta olduğu saptandı. Yetişkin tip tüberkülozda T beiper/T süpresör (COT/CD) oranı periferik kanda (art. 1.375; P<0.001), tüberküloz piöre-ide periferik kanda (ort. 1.455) olarak bulundu, kontrol grubuna göre (ort. 1.707) düşük değerlerde oldukları saptandı. Tüberküloz piörezide pievra sıvısında (CDf/CD) oranı (ort. 2.591) olarak tesbit edildi. Bu değer kontrol grubuna (1,707) ve tüberkülozlu olguların periferik kan değerlerine göre belirgin bir anlam ifade ederek yüksekti (P < 0.001 ;<0. 001 ; <0.0D1). Tüberküloz hastalığında lezyon bölgesindeki immun cevap ta T helper- indüktör lenfositlerin çok önemli bir rol oynadığı sonucuna varıldı.tr_TR
dc.format.extent101 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectLenfositlertr_TR
dc.subjectLymphocytesen_US
dc.subjectPlevral efüzyontr_TR
dc.subjectPleural effusionen_US
dc.subjectTüberküloztr_TR
dc.subjectTuberculosisen_US
dc.subjectTüberküloz-plevraltr_TR
dc.subjectTuberculosis-pleuralen_US
dc.titleReenfeksiyon tüberkülozlu ve tüberküloz plörezili olgularda lenfosit grub ve alt grublarının araştırılmasıtr_TR
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
013488.pdf
  Until 2099-12-31
7.45 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons