Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10602
Title: X-ışınları kırınımıyla C12 H28 P2 S2'nin kristal yapısının araştırılması
Other Titles: The Study of crystal structure of C12 H28 P2 S2 by x-ray diffraction
Authors: Ergin, Ömer
Ağan, Sedat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı.
Keywords: Kristal yapı
Crystal structure
X ışını kırınımı yöntemi
X ray diffraction method
C12 H28 P2 S2
Issue Date: 20-Feb-1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ağan, S. (1991). X-ışınları kırınımıyla C12 H28 P2 S2'nin kristal yapısının araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sistematik adı Tetra-n-propil -1.2- ditiyoksodi fosfan olan bileşiği, kimyacılar Grignard tepkimesiyle elde ettiler. Metanoldeki çözeltisinin oda sıcaklığında yavaş buharlaştırılmasıyla, prizmatik tek kistaller elde edildi. HgO 'nun HC1 çözeltisinde yüzdürme yöntemiyle kristalin yoğunluğu 1.135 g cm olarak ölçüldü. ENRAF - NONIUS Focus F x-ışınları difraktomet resinde CuK (X= 1.54178 A) ot x-ışınlarıyla çalışıldı. Buerger presesyon, salınım, Weissenberg filmlerinden birim hücre parametreleri ölçüldü ve kristalin monoklinik sistemde olduğu belirlendi. Sönüm koşullarından uzay grubu P 1121/b olarak bulundu. Birim hücre parametrelerinden kristalin yoğunluğu 1.142 g cm ve birim hücredeki molekül sayısı 2 olarak hesaplandı. Debye-Scherrer kamerasıyla toz fotoğrafı çekildi ve yansımalar indislendi. Toz fotoğraf verileri, en küçük kareler yöntemine göre yazılmış QUASI -NEWTON minimizer bilgisayar programı kullanılarak, birim hücre parametrelerine ait hassaslaştırılmış, değerleri elde edildi.
Chemists have obtained the crystalline substance whose systematic name is Tetra-n-propyl -1,2- dithiooxodyl -X - phosphan by Grignard Reaction method. It 's crystall2ed by slow evaporation method in the methanol solution at room temperature the single crystals were prismatic. - 3 The crystal density was measured as 1.135 g cm by flota tion in HgO and HC1 mixture. ENRAF - NONIUS Focus F x-ray diff Tactometer and CuK ( X = 1.54178 a ) tube are used in the experiments. The crystal lattice parameters were calculated and crystal system was determined as monoclinic by using Buerger precession, ossilation and Weissenberg photographs. The space group was foundp112.. from systematic extinctions. According to this space group, density was -3 calculated 1.142 g cm. So, there are two molecules per unit cell. The powder photograph was taken by Debye - Scherrer camera and these reflections were indiced with the parameters which were determined from photographs above. By using the QUASI - NEWTON mini mi zer computer program, the unit cell pa rameters were found as,by the least squares refined method.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10602
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012130.pdf
  Until 2099-12-31
1.63 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons