Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10598
Title: Yenidoğanda yaygın tutulum gösteren Grup B streptokok enfeksiyonu: Olgu sunumu
Other Titles: Multifocal Group B streptococcal infection in a newborn: Case report
Authors: Öztekin, Osman
Kalay, Salih
Tezel, Gönül
Barsal, Ebru
Akçakuş, Mustafa
Oygür, Nihal
Keywords: Yenidoğan
Grup B streptokok
Menenjit
Ventrikülit
Osteomiyelit
Newborn
Group streptococcus
Meningitis
Ventriculitis
Osteomyelitis
Issue Date: 3-Jun-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztekin, O. vd. (2011). "Yenidoğanda yaygın tutulum gösteren Grup B streptokok enfeksiyonu: Olgu sunumu". Güncel Pediatri, 9(3), 141-144.
Abstract: Giriş: Yenidoğan periyodunda Grup B streptokok kaynaklı sepsis ve diğer enfeksiyonlar hayatın erken döneminde (erken başlangıçlı sepsis) ve geç döneminde (geç başlangıçlı sepsis) görülür. Olgu Sunumu: Yenidoğan hastada sepsis, menenjit, ventrikülit, osteomiyelit ve abse gelişimi ile giden multifokal grup B streptokok infeksiyonu olgusu sunulmuştur. Ventrikülit sıklıkla grup B streptokokkal menenjit sonrası gelişen bir komplikasyondur. Tartışma: Multifokal grup B streptokok infeksiyonu nadir görülür ve tedaviye dirençli ya da hidrosefali gelişen hastalarda grup B streptokokkal ventrikülitten şüphelenilmelidir.
Introduction: Group B streptococci cause sepsis and other infections in newborns very early in life (early-onset sepsis) and also later (late-onset sepsis) in the newborn period. Case Report: A case of multifocal group B streptococcal infection with sepsis, meningitis, ventriculitis, osteomyelitis and abscesses in a newborn infant was reported. Ventriculitis is often thought of as a secondary complication of acute group B streptococcal meningitis. Conclusion: Multifocal group B streptococcal infection is rare and group B streptococcal ventriculitis should be suspected in cases that are refractory to treatment or in patients who later develop hydrocephalus.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904694
http://hdl.handle.net/11452/10598
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2011 Cilt 9 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_3_8.PDF762.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons