Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10583
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCangül, İ. Naci-
dc.contributor.authorYıldırım, Şeyma Özön-
dc.date.accessioned2020-05-09T15:21:30Z-
dc.date.available2020-05-09T15:21:30Z-
dc.date.issued2016-01-07-
dc.identifier.citationYıldırım, Ş. Ö. (2016). Grafların topolojik indeksleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10583-
dc.description.abstractTopolojik indeksler başta kimyasal graflar olmak üzere birçok uygulamaya sahip olan sabit sayılardır. İlk olarak 1940lı yılların başlarında tanımlanmaya başlanan bu indeksler son yıllarda işlemci hızlarındaki gelişmelere paralel olarak hesaplamaların da hızlanmasıyla daha önceleri kullanılmakta olan yöntemlerin önüne geçmeye başlamıştır. Bu amaçla bir çok topolojik graf indeksleri tanımlanmıştır. Bu indeksler çoğunlukla köşe derecelerine, köşeler arasındaki uzaklıklara ya da grafların matrislerine bağlı olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı sık kullanılan ve köşe derecelerine ve de uzaklığa bağlı olarak tanımlanan 11 adet topolojik graf indeksini ele alarak belli graf sınıfları için bu indeksleri hesaplamak, bunlarla ilgili formüller elde etmek ve de bu indekslerin tamsayı ve asal sayı değerlerini belirlemektir. Bu tez üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş bölümüdür. Grafın tanımı, tarihçesi, bazı özel graflar ve özellikleri, kullanılacak olan graf indeksleri ve daha önce literatürde olmayan yeni isimlendirilmiş bazı graf türleri verilmiştir. Bu bilgiler, tez boyunca kullanılacaktır. İkinci bölümde literatürde sık kullanılan bazı graf sınıfları için 11 adet topolojik graf indeksi hesaplanmıştır. Üçüncü bölümde de bu indekslerin tamsayı ve asal sayı değerleri belirlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractTopological indices are constants which have a lot of applications mainly in Chemistry. For the first time, they were started to be defined in 1940s, and by the technological advances in computer technologyi they are now preferred to previously used methods. A lot of topological indices are defined for this reason. These indices are mostly defined in terms of vertex degrees, distances or matrices corresponding to graphs. The aim of this work is to consider 11 frequently used topological indices and calculate these indices for some well-known graph classes, to obtain fornulae for them and to find the integer and prime values of these indices. This thesis consists of three chapters. The first chapter is the Introduction. Here, we give the definition of a graph, their history, some special graphs and their properties, the graph indices under consideration, and some newly defined graph types. These will be used throughout the thesis. In the second chapter, calculations of 11 graph indices for some widely-used graph classes are given. Finally in the third chapter, the integer and prime values of these indices are determined.en_US
dc.format.extentIX, 79 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectGraftr_TR
dc.subjectTopolojik indekstr_TR
dc.subjectBirinci, ikinci, üçüncü geometrik-aritmetik indekslertr_TR
dc.subjectABC indeksitr_TR
dc.subjectBirinci ve ikinci çarpımsal Zagreb indeksleritr_TR
dc.subjectWiener indeksitr_TR
dc.subjectHarary indeksi ve Narumi-Katayama indeksitr_TR
dc.subjectGraphen_US
dc.subjectTopologic indexen_US
dc.subjectFirst, second and third geometric–arithmetic indexen_US
dc.subjectABC indexen_US
dc.subjectFirst and second Zagreb indexen_US
dc.subjectWiener indexen_US
dc.subjectHarary index and Narumi-Katayama indexen_US
dc.titleGrafların topolojik indeksleritr_TR
dc.title.alternativeTopological indices in graphsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459160.pdf2.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons